200305339 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Euroopan hitaalle talouskasvulleetsitään syyllisiä

Julkaistu: 14.7.2003 16:02

Euroopan talouskasvu junnaa sitkeästi alhaisella tasolla. Kasvua ei ole onnistuttu vauhdittamaan edes ennätysalhaiseksi lasketuilla koroilla. Myönteisistä merkeistä huolimatta Euroopan komission talouskatsauksessa ennakoidaan alueen talouskasvun jäävän niukaksi myös kuluvan vuoden loppupuolella.

Hitaan talouskasvun aiheuttamat ongelmat alkavat kuumentaa myös korkeiden päättäjien tunteita, ja syyllisten etsiminen on täydessä vauhdissa. Katsantokannasta riippuen syylliset löytyvät valuuttakursseista, hitaista rakennemuutoksista tai EU:n ulkopuolisten maiden valuuttaratkaisuista.

Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajan Wim Duisenbergin arvion mukaan joidenkin Aasian maiden valuuttajärjestelmät haittaavat talouden tasaista kehitystä ja jopa vaarantavat talouden kasvun. Duisenbergin mielestä eräiden suurten, nopeasti kasvavien Aasian maiden valuuttojen kytkeminen dollariin, vaikka niiden talouskehitys poikkeaa Yhdysvalloista, aiheuttaa maailmantalouteen epätasapainoa. Arvostelun arvioidaan kohdistuvan Kiinaan, joka on onnistunut dollarin ja siihen sidotun juanin avulla lisäämään vientiään.

Saksan liittokansleri Gerhard Schröder kaipaa Financial Timesin haastattelussa euron nykyistä heikompaa kurssia lieventämään euroalueen talousvaikeuksia. Hän heittää piikin Euroopan keskuspankin suuntaan. Schröder sanoo uskovansa, että EKP:n johdossa älykkäät ihmiset pohtivat, ovatko he tehneet tarpeeksi euroalueen viennin kilpailukyvyn hyväksi.

Duisenbergin mielestä euroalue tarvitsee vakaata finanssipolitiikkaa ja rakennemuutoksia talouskasvun edistämiseksi ennemmin kuin entistä löyhempää rahapolitiikkaa. Hän muistuttaa poliitikkoja myös kasvu- ja vakauspaketin ehdoista. Duisenbergin mielestä EKP on tehnyt jo paljon eurotalouden vauhdittamiseksi. Myös EKP:n pääekonomisti Otmar Issing torjuu Schröderin kritiikin. Hänen mielestään kilpailukyky ei ole riippuvainen yksin valuuttakursseista.

Schröderin kommentit, joissa hän toivoo ainakin epäsuorasti EKP:n hillitsevän euron vahvistumista valuuttainterventiolla, on huomattu myös markkinoilla. Euron kurssi liikkui eilen aamulla lähellä alinta tasoaan kahteen kuukauteen.

On hyvä, että Euroopan johtavat poliitikot ja asiantuntijat keskustelevat ongelmista ja yrittävät löytää parhaan mahdollisen ratkaisun hitaan talouskasvun vauhdittamiseksi. Vahvojen vaikuttajien pitää kuitenkin miettiä tarkasti, pitääkö keskustelua käydä tiedotusvälineiden kautta julkisuudessa.

Erilaiset painotukset keinoista euroalueen talouskasvun kiihdyttämiseksi ovat ymmärrettäviä. Keskuspankki ei halua avata rahahanoja, koska se haluaa pitää kiinni esimerkiksi inflaatiotavoitteestaan.

Poliitikkojen kannalta olisi hyvä, jos talouskasvua voitaisiin vauhdittaa mahdollisimman vähillä poliittisesti vaikeasti toteutettavilla rakennemuutoksilla. Kasvun vauhdittaminen velkaantumalla on ongelmallista, koska liika velkaantuminen lisää inflaatiouhkaa. Tätä uhkaa torjumaan rakennettiin EU:n kasvu- ja vakaussopimus. Sopimuksen rajat paukkuvat jo nyt monissa euromaissa.

Syyllisten etsiminen Euroopan talousvaikeuksiin esimerkiksi Kiinan valuuttajärjestelmästä on turhaa. Kiinalaisten kannalta dollariin sidotun valuutan heikkeneminen on myönteinen asia. Euroopan on löydettävä ratkaisut omiin ongelmiinsa ilman ulkopuolisten syyttelyä. Valuuttakurssit ja niiden vaihtelut ovat edelleen olennainen osa maailman talousjärjestelmää ja globaalia kilpailua.

Tuoreimmat osastosta