200309098 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Teollisuuden ja kuluttajienluottamus talouteen heikkeni

Julkaistu: 30.6.2003 19:53

Keväinen optimismi kaikkosi teollisuuden tuotanto-odotuksista

Sekä kuluttajien että teollisuuden luottamus talouteen heikkeni kesäkuussa. Teollisuudessa lasku oli selvästi jyrkempi kuin kuluttajilla, joiden luottamus omaan talouteen pysyy edelleen lujana.

Teollisuuden ja työnantajien (TT) laskeman teollisuuden luottamusindikaattorin lukema on nyt -12, kun se vielä toukokuussa oli -6. Indikaattori on selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa (+2) alapuolella.

Teollisuuden arviot tulevaisuudesta huononivat tilauskannan ja tuotanto-odotusten supistuessa.

Syy heikkoon kehitykseen selittyy suurelta osin kansainvälisen talouden jähmeydellä ja euron vahvistumisella. Vahva euro on alkanut vaikuttaa vientiyritysten kilpailukykyyn.

Tilauskantojen pieneneminen ja valmistuotevarastojen kasvaminen ovat vaikuttaneet myös myyntihintaodotuksiin. Hintojen laskun odotetaan voimistuvan lähikuukausina.

Heikentyneet tuotanto-odotukset enteilevät teollisuudelle vaisua kehitystä koko loppukesäksi toisin kuin kevään optimistisemmat lukemat antoivat ymmärtää.

Jonkinlaisena voittajana selvisi rakennusteollisuus, jonka luottamus pysyi kesäkuussa lähes ennallaan. Rakentamisen suhdannekuva on kuitenkin heikentynyt alkuvuoden aikana.

Kuluttajat luottavatomaan talouteensa

Kuluttajien näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä synkkenivät nekin, mutta eivät yhtä jyrkästi kuin teollisuuden. Tilastokeskuksen laskema kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 7,2, kun se toukokuussa oli 8,6. Vielä vuosi sitten luottamus talouteen oli huomattavasti vahvempi indikaattorin ollessa lukemassa 14,8. Kuluttajien luottamusindikaattorin keskiarvo on 13,8.

Heikkenevä luottamus talouteen ei näytä estävän ihmisiä kuluttamasta. Kesäkuussa yli puolet vastanneista piti kestotavaroiden ostamista edullisena, kun vastaava osuus vuosi sitten oli 32 prosenttia. Vastanneista 17 prosenttia aikoi vuoden sisällä joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja kahdeksan prosenttia asunnon.

Omaan talouteensa ja mahdollisuuksiinsa säästää kuluttajat uskoivat yhä vahvasti, osittain jopa vahvemmin kuin viime vuonna. 29 prosenttia vastaajista luotti taloutensa kohentumiseen ja vain kymmenen prosenttia pelkäsi taloutensa heikkenevän vuoden aikana.

Vankka usko omaan talouteen vaikuttaa oudolta, kun usko Suomen talouteen on laskussa. Asiaan on kuitenkin selityksensä.

– Siihen vaikuttavat alhaiset korot ja heinäkuussa tulevat veronkevennykset, selventää yliaktuaari Pertti Kangassalo Tilastokeskuksesta.

Tuoreimmat osastosta