Rahastojen myynnissä - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Aktian tukityökalu Paikallispankeille

Julkaistu: 19.6.2003 13:22

Aktia Säästöpankki Oyj ja Paikallisosuuspankit vahvistavat rahastojen myyntiä koskevaa yhteistyötään Paikallispankkien ottaessa käyttöön Aktian Sijoittajaprofiili-nimisen tukityökalun.

Sijoittajaprofiili tukee pankkitoimihenkilöä rahastosijoitusasiakkaiden palvelussa. Sijoittajaprofiilin käyttöönoton yhteydessä Aktia vastaa myös henkilöstön koulutuksesta rahastoja koskevissa kysymyksissä. Kyseisen yhteistyöprojektin tulos näkyy viime kädessä Paikallisosuuspankkien asiakkaiden saamana asiantuntevampana palveluna. Yhteistyösopimus käsittää järjestelmän, käyttäjätuen ja koulutuksen.

Sijoittajaprofiili on Aktian Pääomamarkkinayksikön ja pankin it-yksikön kehittämä tukityökalu. Työkalu tukee pankkitoimihenkilöä suosittelemalla asiakkaalle sopivimpia rahastosijoitusvaihtoehtoja. Ohjelman 14 kysymyksen avulla pankkitoimihenkilö kerää asiakkaasta oleellisen tiedon, muun muassa asiakkaan riskinottohalukkuudesta ja suunnitellusta sijoitusajasta. Tieto syötetään järjestelmään ja ohjelma ehdottaa lopuksi sopivaa jakoa eri omaisuuslajien kesken.

Työkalua käytetään jo useissa osuuspankkien konttoreissa.

Tuoreimmat osastosta