200307685 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kuntaministeriehdottaapelisääntöjenselventämistä

Julkaistu: 11.6.2003 19:54

Kunta- ja alueministeri Hannes Manninen (kesk.) vaatii korkean tason neuvotteluja palvelujen ostoja koskevien sääntöjen rakentamiseksi. Hän myöntää, että kunnissa tapahtuu lainrikkomuksia.

Manninen pehmentää kuitenkin, että kyse on myös hankintalain tulkinnasta.

– Kauppa- ja teollisuusministeriö ajaa äärimmäisen tiukkaa linjaa. Kuntien etuvalvontajärjestöjen ja sisäministeriön mielestä kilpailun avaamisessa pitää noudattaa varovaista ja asteittaista etenemistä.

Manninen ehdottaa, että kuntaministeriö, KTM ja Kuntaliitto istuvat asian tiimoilta neuvottelupöytään selkeiden pelisääntöjen selvittämiseksi. Mannisen mielestä Kuntaliitto voisi tehdä aloitteen neuvottelujen aloittamisesta.

– Pöytä pitää puhdistaa. On syytä tarkistaa, onko lainsäädäntö riidaton.

Kuntaliitto valmis neuvottelupöytään

Kuntaliiton kanta eroaa KTM:n näkemyksestä. Liiton mukaan kilpailuttaminen on lisääntynyt nopeasti eikä suuria ongelmia ole enää.

– On harvinaista, että jätetään kilpailuttamatta, jos markkinoilla on vaihtoehtoja, sanoo toimitusjohtaja Risto Parjanne.

Hän myöntää, että lain tulkinnassa saattaa olla ongelmia, joista on syytä keskustella. Parjanne vastaa kuntaministerin neuvottelukutsuun.

– Ilman muuta joitakin rajankäyntejä pitäisi selkiyttää, joten ministerin ehdotus on kyllä perusteltu.

Kunnille koulutusta ja uusia työvälineitä

Mannisen mukaan yksi syy kilpailun puutteeseen on, että kunnat eivät ole tietoisia lain velvoitteista. Myös osaamisessa on puutteita.

– Tarjousten pyytäjillä ja tarjoajilla ei ole riittävästi osaamista.

KTM sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat erikseen esittäneet yhteistyön tiivistämistä alan markkinoiden tehostamiseksi. Yhteistyötä on tarkoitus rakentaa kilpailuviranomaisten, eri ministeriöiden ja yrittäjäjärjestöjen kesken.

– Sekä julkisen sektorin hankintaosaamista että yritysten myyntiosaamista pitäisi saada lisää, sanoo KTM:n Ismo Partanen.

Tarkoitus on perustaa hankintaosaamisen kehittämisyksikkö virtuaalipohjalta. Kyse on tutkimuksen, kouluttamisen ja osaamisen keskittymä ilman uusia tiloja tai organisaatiota. Suunnitelma on tarkoitus toteuttaa osana nykyisen hallitusohjelman yrittäjäpolitiikkaa. Asiasta päättää aikanaan hallitus.

Yrittäjäjärjestöt puolestaan kehittävät yhteistyössä Kuntaliiton kanssa strategiatyökaluja kuntien johdolle ja hankintavälineitä kuntien ostajille.

Tuoreimmat osastosta