200302839 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Verovähennysoikeus kaihertaa yhä Siva-työryhmää

Julkaistu: 9.6.2003 18:58

Vakuutusleiri on lähentymässä työryhmän enemmistön kantoja

Siva-työryhmän tavoitteena oleva sijoitus-, säästö- ja henkivakuutustuotteiden verotuksen yhdenmukaistaminen aiheuttaa edelleen kiistaa työryhmässä. Yhteisymmärrys osapuolten välillä on kuitenkin lisääntynyt.

– Vanha asetelma vakuutusyhtiöt vastaan muut on alkanut murtua. Koko sijoitusala, vakuutusyhtiöt mukaan lukien, puhaltaa nyt yhteen hiileen, vaikka ongelmia vielä onkin, Arvopaperivälittäjien yhdistyksen toimitusjohtaja Markku Savikko valottaa.

Jos verovähennysoikeus laajenee koskemaan kaikkia pitkäaikaissidottuja säästötuotteita, eläkevakuutus menettää asemansa ainoana verovähennyskelpoisena vaihtoehtona. Vakuutusyhtiöt vaativat siksi kompensaatioita, jotka tarjoaisivat niille tasavertaiset mahdollisuudet kamppailla EU-lainsäädännön kevyemmin kohtelemien kilpailijoiden kanssa.

– EU asettaa vakuutusyhtiöille suuremman pääomavaatimuksen kuin sijoitusrahastoille, mikä heikentää asemaamme, Lea Mäntyniemi Vakuutusyhtiöiden Keskusliitosta korostaa.

Uudistus toteutettuuseimmissa EU-maissa

Työryhmän enemmistö ei ole huolissaan vakuutusyhtiöiden tulevaisuudesta, sillä kyseisten säästötuotteiden verotus on tasapäistetty useimmissa EU-maissa, eivätkä vakuutusyhtiöt ole jääneet jalkoihin sielläkään.

– Esimerkiksi Ruotsissa valtaosa sidotusta pitkäaikaissäästämisestä tapahtuu edelleen vakuutusyhtiöiden kautta. Selvitämme paraikaa, kuinka länsinaapurissa käytössä oleva IPS-malli soveltuu Suomen oloihin, Savikko kertoo.

Nykyisen kaltaisen verovähennysoikeuden laajentaminen ei poistaisi suurituloisia suosivaa vaikutusta pitkäaikaissäästämisen verotuksesta. Nyt vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksuja voi vähentää ansiotulojen veroista, jolloin enemmän veroja maksavat suurituloiset voivat hyödyntää vähennysoikeutta enemmän kuin pienituloiset.

Siva-työryhmä tutkii tiettävästi Arvelan työryhmän esitystä, jonka mukaan vähennykset tehtäisiin ensisijaisesti pääomatuloista, tai ansiotulosta mikäli pääomatuloja ei ole. Tällöin myös aikanaan esimerkiksi eläkkeenä takaisin saatavaa summaa tuottoineen verotettaisiin pääomatulona. Pääomatulojen verokanta on nyt 29 prosenttia tulojen määrään katsomatta.

Tutkimus on jaettu kolmeen alatyöryhmään, joiden raportit valmistuvat elo–syyskuussa. Markkina- ja pääomatyöryhmät ovat kokoontuneet muutaman kerran, mutta verotyöryhmä ei ole vielä aloittanut työtään. Päätyöryhmä jättää loppuraporttinsa marraskuun lopussa.

Tuoreimmat osastosta