200304983 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Inhimillinen tekijä painaa arvioinnissa

Julkaistu: 9.6.2003 19:05

Euroopan komissio ohjailee EU:n tutkimusrahojen jakoa. Lopulliset päätökset syntyvät komiteoissa, joissa istuvat jäsenmaiden edustajat.

Päätöksentekoon vaikuttavat olennaisesti riippumattomat arvioijat, jotka komissio valitsee avoimen haun perusteella eri jäsenmaista. Suomen Akatemia ja Tekes ovat lähettäneet komissioon oman listansa. Myös arvioijaksi haluava voi itsekin ilmoittautua komissiolle.

Arviointikriteerit ovat Ämmälahden mukaan erittäin tarkkoja.

Ajoittain arvioijia on syytetty puolueellisuudesta, koska heitä ei ole jäävätty oman maansa tutkimushankkeista.

– Tämä on ihan sama kuin taitoluistelussa, jossa myös inhimilliset tekijät vaikuttavat. Uskon kuitenkin, että suurin osa valinnoista tehdään oikein perustein, sanoo Ämmälahti.

Tuoreimmat osastosta