Näkymät silti huonontuneet - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Heikentyminen loiveni tietojenkäsittelypalveluissa

Julkaistu: 9.6.2003 11:24

Tietojenkäsittelypalveluiden luottamusindikaattorin jyrkkä heikkeneminen on pysähtynyt. Tulevien tilausten ja myyntihintojen odotetaan kuitenkin vielä laskevan seuraavan kolmen kuukauden aikana. Tämä heijastuu voimakkaasti henkilöstön määrään yritysten pyrkiessä ylläpitämään kannattavuuttaan, korostetaan Tietoalojen liitto ry:stä.

Vaikka vielä huhtikuussa tietojenkäsittelypalveluyritysten odotukset hiukan paranivat maaliskuuhun verrattuna, ovat alan tulevaisuuden näkymät kesän kynnyksellä heikentyneet. Näkymistä ainoastaan suhdanneodotukset ovat pysyneet ennallaan, mutta ovat yhä negatiiviset ja matalalla tasolla.

Maalis- ja huhtikuussa tilausodotukset olivat vielä paranemassa, mutta odotukset ovat toukokuussa heikentyneet. Toukokuussa puolet alan yrityksistä arvio tilausodotusten heikkenevän seuraavan kolmen kuukauden aikana. Myös myyntihintojen nähdään laskevan seuraavan kolmen kuukauden aikana. Vielä huhtikuussa pääosa yrityksistä arvio hintojen pysyvän ennallaan, mutta toukokuussa yli puolet yrityksistä arvioi niiden laskevan.

Henkilökunnat vähenevät

Heikentyneet tulevaisuuden näkymät ja paineet kannattavuuden ylläpitämiseen kuvastuvat kaikkein voimakkaimmin henkilöstön määrän kehityksessä. Odotukset alan työntekijöiden kehityksestä ovat olleet heikkenemään päin jo pitemmän aikaa. Valtaosa alan yrityksistä on kuitenkin katsonut henkilökunnan määrän säilyvän ennallaan. Toukokuussa tässä on kuitenkin tapahtunut selkeä muutos; nyt yli puolet alan yrityksistä arvio henkilökunnan määrän vähenevän.

- Yritykset pyrkivät välttämään irtisanomisia viimeiseen asti, kertoo Tietoalojen liiton työmarkkinajohtaja Timo Höykinpuro.

Yritykset kartoittavat ennen irtisanomisia myös koulutus- ja uudelleensijoitusvaihtoehdot. Koulutus tulee Tietoalojen liiton mukaan kuitenkin kyseeseen lähinnä silloin, kun yrityksellä on riittävä varmuus siitä, että liiketoiminta lähtee nousuun lähitulevaisuudessa.