200306575 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Sijoittajien palvelua on syytä parantaa

Julkaistu: 4.6.2003 16:51

Taloussanomien tekemän selvityksen mukaan pörssiyhtiöiden tiedotuspolitiikka tuloskehityksestä vaihtelee paljon. Moni pörssiyhtiö ei antanut tulosvaroitusta kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen tuloskehityksestä, vaikka tulokset heikkenivät vertailujaksoon verrattuna huomattavasti.

Yhtiöt perustelivat käytäntöään sillä, etteivät ne ole ennustaneet kvartaalitason kehitystä. Ennusteet on laadittu koko vuodeksi. Pörssin säännöt eivät suoraan edellytä yhtiöitä antamaan tulosvaroitusta osavuosituloksesta, jos yhtiö ei ole ennustanut tuloskehitystään osavuosittain. Arvopaperimarkkinalain mukaan pörssiyhtiön on tiedotettava kaikki ne seikat ja päätökset, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon.

Säännökset ovat tässä suhteessa tulkinnanvaraisia ja osa yhtiöistä toimii niin, että ne täyttävät minimisäännöt. Käytäntöä ei voi pitää hyvänä sijoittajien palveluna. Sijoittajien luottamuksen säilymisen kannalta on oleellista, että heille kerrotaan mahdollisimman paljon yhtiön tilanteesta. Säännökset kertovat vain tiedotuksen minimitason. Omistajia voi informoida myös silloin, kun laki ei sitä vaadi.

Tuoreimmat osastosta