2003010216 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kauppa ollut sijoittajan turvasatama

Julkaistu: 26.5.2003 19:19

Sijoittajat pitävät kaupan alan osakkeita turvasatamana huonoina aikoina. Päivittäistavarat käyvät kaupaksi aina, siksi alan osakkeita pidetään suhteellisen turvallisina hitaan talouskasvun aikana.

Vaikka talouskasvu on tällä hetkellä kiistatta nihkeää, sijoittajat eivät ole erityisen innostuneita kaupan alan osakkeista. Osakemarkkinoilla huonoja aikoja on eletty jo yli kolme vuotta. Sinä aikana sijoittajat ovat siirtäneet niin paljon rahaa kaupan alan osakkeisiin, että niitä pidetään jo suhteellisen korkealle arvostettuina.

Eurooppalaisten kaupan alan osakkeiden kurssikehitystä mittaa Stoxx Retail -indeksi. Raju kurssilasku on aiheuttanut aaltoja myös turvasatamissa: Euroopan kauppaosakkeet ovat laskeneet vuodessa peräti 25 prosenttia.

Euromääräisen indeksin tuottoon tosin vaikuttaa se, että euro on vahvistunut suhteessa Englannin puntaan. Valuuttakurssimuutokset ovat heikentäneet englantilaisten kauppaosakkeiden tuottoja, ja niillä on merkittävä painoarvo indeksissä.

Kurssilaskusta huolimatta Stoxx Retail -indeksin voittokerroin eli p/e-luku on toteutuneilla tuloksilla laskettuna 15. Tämän perusteella osakkeiden arvostusta voi pitää korkeahkona, sillä kyse on hitaasti kasvavasta ja kireästi kilpaillusta toimialasta.

Eurooppalaisten kauppaosakkeiden hohtoa himmentänee omalta osaltaan hollantilaisen kauppaketjun Aholdin kirjanpitoskandaali. Toukokuun alussa ilmeni, että kauppaketjun Yhdysvaltain yksikkö raportoi voittonsa järjestelmällisesti liian suuriksi kolmen vuoden ajan. Kyse oli noin 779 miljoonaan euron virheestä.

Eilen Ahold kertoi myös omistamassaan Tops-kauppaketjussa ilmenneistä tilinpidon 29 miljoonan euron suuruisesta virheestä.

Suomalaiset kauppaosakkeet ovat pärjänneet selvästi eurooppalaisia paremmin. Jopa joukon huonoimman eli Keskon osakkeen kurssi on laskenut vähemmän kuin Stoxx Retail -indeksi.

Suomessa päivittäistavarakauppa onkin ollut viime vuodet voimakkaassa kasvussa. Kaupan puolella taloustaantuma on alkanut tuntua vasta tänä vuonna. Sekä päivittäistavarakaupan että tavaratalokaupan myynnin kasvu on selvästi hidastunut. Mikäli maailmantalous jatkaa tämän vuoden kituliasta kasvuaan, heijastuu se nopeasti myös kotimarkkinoiden kulutuskysyntään.

Oman haasteensa päivittäistavarakauppaan tuo kiristynyt kilpailu. Juuri kun Kesko oli trimmaamassa itseään entistä parempaan tuloskuntoon, Suomeen rantautui saksalainen halpahalliketju Lidl. Keskolla on kova työ pitää kiinni markkinaosuuksistaan, kun toisella sivustalla rynnivät saksalaiset ja toisella sivustalla SOK.

Autokaupan odotetaan tänäkin vuonna kasvavan. Sekä Keskolla että Stockmannilla on omat autokauppansa, joten ne saavat tästäkin kasvusta osansa. Autokauppaa vauhdittavat autoverouudistus ja matala korkotaso. Mikäli Suomen talousnäkymät synkkenevät, voi autokauppakin nopeasti osoittautua pettymykseksi.

Yksi Helsingin pörssin tähti on NM-listalta päälistalle siirtynyt Beltton-Yhtiöt. Yhtiön osakekurssi on noussut 12 kuukaudessa 49 prosenttia.

Suomalaisten pörssinoteerattujen kaupan alan yritysten joukossa Beltton on poikkeava. Kärjistetysti sen voi sanoa olevan toimistotuotteiden myyntiverkosto. Omia tuotteita yhtiöllä ei ole. Yhtiön kasvu on ollut huimaa. Esimerkiksi tämän vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana Belttonin liikevaihto kasvoi 67 prosenttia, viime vuonna kasvu oli 43 prosenttia.

Kasvulukujen ei kannata antaa hämätä, sillä kasvu on saavutettu yritysostoilla. Viime vuoden kasvusta yhtiön ilmoituksen mukaan kaksi kolmasosaa syntyi yritysostoilla. Teknohuuman ajoilta on monta esimerkkiä suurien kasvuhalujen aiheuttamista ongelmista.

Tuoreimmat osastosta