Yhä miinuksella - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Incap paransi tulosta, vaihto alaspäin

Julkaistu: 14.5.2003 10:51

Incap Oyj:n tammi-maaliskuun liikevaihto oli 15,3 miljoonaa euroa eli noin 10 prosenttia alempi kuin vuoden 2002 vastaavan ajankohdan pro forma ?liikevaihto (16,9). Liiketulos oli ?0,7 milj. euroa eli noin 43 prosenttia parempi kuin vuoden 2002 vastaavana ajankohtana (-1,1 milj. euroa).

Incapin mukaan edelliseen neljännekseen verrattuna liiketulos koheni 15 prosenttia. Tuloksessa alkoivat näkyä vuoden 2002 aikana käynnistetyt säästötoimet ja toiminnan tehostamisesta aiheutunut´tuottavuuden paraneminen.

Osakekohtainen tulos oli -0,28 euroa (-0,48) ja osakekohtainen oma pääoma 1,45 euroa (2,00). Konsernin omavaraisuusaste oli 40,7 prosenttia.(42,7 %) ja taseen loppusumma 43,5 miljoonaa euroa (57,1).

Yrityksestä kerrotaan, että asiakkaat olivat edelleen varovaisia tilauksissaan ja ennusteissaan. Tietoliikenteen komponenttien kysyntä pysyi edellisen neljänneksen tasolla. Turvallisuussektorin tuotteiden menekki oli odotettua parempi. Toisaalta sähkövoimateollisuuden kysyntä supistui.

Incap sanoo, että sen tavoitteena on tarjota yhtiön kaikkia osaamisalueita hyödyntäviä toimituskokonaisuuksia. Ensimmäiset tilaukset suurtaajuusteknisten tuotteiden kokonaistoimituksista saatiin vuoden alussa ja ensimmäiset tuotteet valmistettiin kauden aikana. Erityisesti suurtaajuusteknisissä tuotteissa tarvittavaa testaus- ja viritysosaamista kartutettiin sekä rekrytoinnein että laitehankinnoin. Myös tuotteiden valmistusmenetelmiä kehitettiin.

Tulevaisuuden näkymät

Incapin mukaan tulevan kehityksen arvioiminen on markkinoilla vallitsevan epävarmuuden vuoksi edelleen vaikeaa. Koska kiinnostus ulkoistuspalveluja kohtaan on voimakasta ja laitevalmistajat suosivat laajoihin toimituskokonaisuuksiin pystyviä toimittajia, Incap uskoo edelleen liikevaihtonsa vuonna 2003 kasvavan viime vuoden tasosta.

Myös kannattavuuden arvioidaan kehittyvän olennaisesti vuoden 2002 pro forma –tasoa paremmaksi.

Tuoreimmat osastosta