Irtisanomisia tiedossa - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Alma Media ja Edita yhdistävät painoyhtiöitään

Julkaistu: 12.5.2003 10:05

Alma Media Oyj ja Edita Oyj ovat sopineet Alprint Oy:n Raholan offset-rotaatioyksikön ja Edita-konserniin kuuluvan Edita Acta Oy:n yhdistämisestä Acta Print Oy -nimiseksi yhtiöksi. Edita Oyj omistaa yhtiöstä 64 ja Alma Media 36 prosenttia. Yhdistäminen tietää väen vähentymistä uudessa yhtiössä.

Acta Printin toimitusjohtajaksi tulee Edita Acta Oy:n toimitusjohtaja Markku Utti, markkinoinnista vastaavaksi varatoimitusjohtajaksi Alprint Oy:n toimitusjohtaja Erkki Kulmala ja talousjohtajaksi Alma Media Oyj:n nykyinen talous- ja hallintojohtaja Ritva Sallinen.

Sopimuksessa Acta Printiin sisällytetään Alma Median aikakauslehtipainotoiminnasta vastaava Alprintin Raholan offsetrotaatio-yksikkö Tampereella sekä Edita Actan Porvoon offset-rotaatioyksikkö ja Espoon Kivenlahden syväpaino.

Yhdistäminen toteutetaan siirtämällä Alprintin Raholan liiketoiminta koneineen, laitteineen ja henkilöstöineen Edita Actaan. Uuden yhtiön liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee yhdistämisvaiheessa noin 550 henkilöä.

Acta Printin taseen loppusumma on runsaat 70 miljoonaa euroa ja sen omavaraisuusaste on 40 prosenttia.

Väki vähenee

Uuden Acta Printin kannattavuuden odotetaan olevan selvästi nykyisiä erillisiä yhtiöitä paremman. Koska niillä on kuitenkin päällekkäistä toimintaa, järjestelyllä on väistämättä myös henkilöstövaikutuksia, jotka selvitetään yhteistyössä henkilöstön kanssa, Alma Media lupaa.

Yritysjärjestely edellyttää vielä Suomen kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Alprintin Hyvinkään sarjakuvalehtien painamiseen erikoistunut tuotantoyksikkö jatkaa toimintaansa osana Alma Mediaa.

Pudottaa Alman velkaa

Kaupan seurauksena Alma Median omavaraisuusaste nousee noin kaksi prosenttiyksikköä, sen korollisten velkojen määrä alenee noin 18 miljoonaa ja sijoitetun pääoman nettomäärää laskee noin 17 miljoonaa euroa.

Järjestely pienentää Alma Median liikevaihtoa vuositasolla noin 55 miljoonalla eurolla. Alprintin henkilökuntaa siirtyy Acta Printiin noin 300 henkilöä.

Järjestely heikentää kertaluonteisten kulujen vuoksi hieman Alma Median kuluvan vuoden liikevoittoa. Alma Median taseessa 36 prosentin osuus Acta Printistä on kirja-arvoltaan viisi miljoonaa euroa.

Eroon päällekkäisyyksistä

Alma Median mukaan Suomen aikakauslehtien painomarkkinoilla on vallinnut selkeä ylikapasiteettitilanne, ja lisäksi kotimaisen kysynnän odotetaan kasvavan lähiaikoina vain lievästi. Kasvua olisi kuitenkin saatavissa muun muassa Ruotsista, Baltiasta ja erityisesti Venäjän aikakauslehtimarkkinoilta.

Acta tarjoaa aikakauslehtien painamiseen offset- ja syväpainopalveluja myös suurivolyymisiä painotuotteita tarvitseville asiakkaille.

Edita Acta kuuluu valtion omistamaan Edita-konserniin, jonka liikevaihto oli viime vuonna 160 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskenteleerunsaat 1 300 henkilöä. Konsernilla on toimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa ja Baltian maissa.

Alma Median toimitusjohtajan, Juho Lipsasen mielestä uusi yhtiö pystyy hyödyntämään kapasiteettiaan erillisiä yhtiöitä paremmin, koska sillä on paremmat valmiudet palvella erilaisia asiakkaita.

Hänen mukaansa järjestelyllä parannetaan käyttöasteita ja pääoman tuottoa sekä vältetään päällekkäisinvestoinnit. Samalla markkinoille saadaan riittävän suuri toimija, joka voi itse osallistua alan rakennejärjestelyihin.

Tuoreimmat osastosta