200304998 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Eurooppaan sijoittavat osakerahastot tukevasti pakkasella

Julkaistu: 2.5.2003 12:44

Viimeaikainen kurssinousu on kohentanut myös Eurooppaan sijoittavien osakerahastojen lyhytaikaisia tuottoja. Lievästä elpymisestä huolimatta eurooppalaisten osakerahastojen pitkän ajan tuotot ovat yhä miinuksella.

Sekä 12 kuukauden että kolmen vuoden tuottovertailun kärkeen nousee WIP Value Visions -rahasto. Rahasto etsii sijoituskohteikseen yhtiöitä, jota ovat osallisina lisäarvoa luovissa muutosprosesseissa.

Rahasto painottaa sijoituksissaan huomattavan paljon suomalaisia osakkeita, tällä hetkellä sen suurimmat omistukset ovat Elisa Communicationsin ja Nokian osakkeet.

Vaikka rahaston arvo on laskenut, on se kuitenkin pärjännyt selvästi markkinaindeksiä paremmin.

Euroopan osakemarkkinoiden kehitystä mittaava MSCI Europe -indeksi on laskenut 12 kuukauden aikana 33 prosenttia ja kolmen vuoden aikana 21 prosenttia vuodessa. WIP Value Visionin arvo on 12 kuukaudessa laskenut vain 9,7 prosenttia ja kolmen vuoden aikana 12,5 prosenttia vuodessa.

Vuosi on ollut Euroopan osakemarkkinoilla todella surkea, kun paraskin rahasto on menettänyt arvostaan näin paljon.

Eurooppaan sijoittavien rahastojen tuottovertailu tuo hyvin esiin eri sijoitustyylien tuottoisuuden eri aikoina.

1990-luku oli kasvuyhtiöiden kulta-aikaa. Kasvuyhtiöiksi sanotaan yhtiöitä, joiden osakkeiden arvosta selittävät suurimman osan tulevaisuuden kasvuodotukset.

Teknokuplan puhjettua arvo-osakkeet kehittyivät kasvuosakkeita paremmin. Arvo-osakkeina pidetään osakkeita, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa yritysten taseista laskettuun oman pääoman arvoon.

Kolmen ja viiden vuoden tuottovertailussa arvo-osakkeisiin sijoittavat rahastot näyttävät pärjänneen keskimääräistä paremmin. Teknologiayhtiöt olivat nimenomaan kasvuyhtiöitä, ja kun niiden kasvunäkymät äkkiä heikkenivät, laskivat niiden kurssit rajusti. Vakaammin kehittyvät arvoyhtiöt pitivät kurssipudotuksessa hiukan paremmin pintansa, vaikka nekään eivät ole onnistuneet arvoaan kasvattamaan.

Aivan viime kuukausina kasvuosakkeisiin sijoittavat rahastot näyttävät parantaneen asemiaan tuottovertailussa. Tätä voi selittää sillä, että kun markkinoilla vallinnut epävarmuus on hiukan laantunut, ovat riskipitoisimpina pidettyjen kasvuyhtiöiden osakkeet nousseet suhteessa eniten.

Joidenkin tutkimusten mukaan arvo-osakkeet tuottavat pitkällä aikavälillä kasvuosakkeita paremmin. Kiistattomalta vaikuttaa ainakin se, että eri tilanteissa sijoittajat suosivat erilaisia osakkeita.

Tuoreimmat osastosta