Yhä edelleen miinuksella - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Tecomenin vaihto pieneni, tulos parani

Julkaistu: 29.4.2003 9:16

Tecomen Oyj pystyi vähentämään tappioitaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Samalla liikevaihto pieneni. Yrityksen liikevaihto oli 7,6 miljoonaa euroa (8,4) ja liiketulos -3,8 miljoonaa euroa (-5,4)

Tecomenin mukaan liiketappio pieneni edellisestä vuodesta toteutettujen säästö- ja sopeutustoimien ansiosta.

Katsauskauden tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli -3,7 miljoonaa euroa (-5,3). Tulos osaketta kohden oli -0,06 euroa (-0,09). Oma pääoma osaketta kohden oli kauden lopussa 1,19 euroa.

Yrityksen mukaan tietoliikennemarkkinoilla ei neljänneksen aikana näkynyt selkeitä muutoksia verrattuna aiempaan kehitykseen. Operaattorit keskittyivät kustannustehokkuuden parantamiseen, mutta hakivat samalla aktiivisesti uusia palveluominaisuuksia liikevaihtonsa kasvattamiseen.

Tecomenista todetaan, että kansainvälisen talouden kehitystä hidasti ja tarkastelujaksolla varovaisuutta lisäsi Irakin sota. Operaattoreiden varovaisuus piti investoinnit alhaisella tasolla ja operaattorit edellyttivät edelleen investoinneiltaan lyhyitä takaisinmaksuaikoja. Kilpailun kiristymisentakia järjestelmien hintapaineet kasvoivat.

Euroopassa liikevaihto koostui pääosin viestintä- ja henkilöhakujärjestelmien toimituksista. Eurooppalaisen operaattorin puhepostijärjestelmä korvattiin Tecnomenin järjestelmällä.

Ylläpitomyynnin osuus liikevaihdosta oli yhteensä noin 30 prosenttia (28 %). Vuonna 2002 ylläpito- ja tukitoimintojen osuus liikevaihdosta oli kokonaisuudessaan noin 20 prosenttia.

Myynti globaalien yhteistyökumppaneiden kautta oli noin 0,5 miljoonaa euroa ollen 6,7 prosenttia (6,8 %) liikevaihdosta.

Tulevaisuuden näkymät

Tecomenin mukaan Vuonna 2003 järjestelmätoimitusten keskimääräisen hintatason arvioidaan laskevan, mutta teleoperaattoreiden lisäarvojärjestelmiin kohdistuvien investointien arvioidaan säilyvän suunnilleen edellisen vuoden euromääräisellä tasolla.

Yhtiö sanoo jatkavansa toimiaan operatiivisen kassavirtansa sekä tuloksensa parantamiseksi.

Liikevaihdon ennakoidaan painottuvan edellisten vuosien mukaisesti vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.

Tuoreimmat osastosta