Operatiivisesti voittoa - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Elisan tulos viisi miljoonaa miinuksella

Julkaistu: 29.4.2003 8:50

Teleoperaattori Elisa Oyj:n tulos ennen veroja painui tammi-maaliskuussa viisi miljoonaa euroa tappiolle; leikatut investoinnit kasvattivat operatiivista kassavirtaa 44 miljoonaan euroon. Liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä laski 371 miljoonaan edellisvuoden 384 miljoonasta eurosta.

Osaketta kohden yhtiön tammi-maaliskuun tulos oli -0,06 euroa (-0,18).

Elisan käyttökate tammi-maaliskuussa kasvoi 85 miljoonaan euroon (78) ja liikevoitto seitsemään miljoonaan euroon (-13). Ilman konserniliikearvon poistoa voittoa kertyi 21 miljoonaa euroa (1).

Elisan tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli tappiolla viisi miljoonaa euroa (-25), ja ilman konserniliikearvon poistoa yhdeksän miljoonaa euroa voitollinen (-11).

Maaliskuun lopussa Elisalla oli nettovelkaa 767 miljoonaa euroa (757 vuoden 2002 lopussa) ja omavaraisuusaste oli 38,1 prosenttia (38,3 vuoden 2002 lopussa).

Liikevaihdon kolmen prosentin vähennystä yhtiö perusteli puhelinluettelo- ja asennusliiketoiminnoista luopumisella ja kirjauskäytännön muutoksilla, jotka pienensivät liikevaihtoa noin 10 miljoonaa euroa.

Telia Mobile toi takapakkia

Elisa Mobile –liiketoiminta-alueen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 175 miljoonaa euroa (174) ja käyttökate laski 42 miljoonaan euroon (52). Yksikkö teki liikevoittoa viisi miljoonaa euroa (6, ilman kertaeriä 20) ja ilman konserniliikearvon poistoa 15 miljoonaa euroa (16).

Liikevaihdon vähäistä kasvua yhtiö selitti Telia Mobile Finlandin liittymien poistumisella Radiolinja Oy:n verkosta kesällä 2002, hintakilpailulla, kampanja- ja olemassa oleville asiakkaille suunnatuilla lojaliteettialennuksilla sekä edellisvuotta suuremmilla poistoilla.

Radiolinjan Suomen verkossa oli maaliskuun lopussa 1 348 183 liittymää (1 348 710). Lukemaan sisältyvät Radiolinjan omat liittymät ja sen verkossa toimivat Telian pre paid -liittymät.

Radiolinjan kotimaan palveluoperaattorin liittymien vaihtuvuus (churn) oli alkuvuonna 14,4 prosenttia, vuositasolla (18,2%). Liikevaihto liittymää kohti kuukaudessa (arpu) oli keskimäärin 38,4 euroa (41,4€). Lisäarvopalvelujen osuus liikevaihdosta oli 13 prosenttia (12%).

Asiakaskohtaisen liikevaihdon laskua yhtiö selitti Suomen mobiilimarkkinoiden asiakashintatason alenemisella.

Viro polki eteenpäin

Virossa toimivan Radiolinjan tytäryhtiön, Radiolinja Eestin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa (11,2), käyttökate 3,7 miljoonaa euroa (3,0) ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa (1,0). Yhtiöllä oli maaliskuun lopussa 157 600 (147 500) liittymäasiakasta. Elisan kiinteän verkon liiketoiminnan liikevaihto tammi-maaliskuussa oli 170 miljoonaa euroa (186) ja käyttökate 52 miljoonaa euroa (51). Liikevoitto kasvoi 24 miljoonaan euroon (23).

Elisa-konsernin erillisyhtiöihin kuuluvan Estera-konsernin liikevaihto oli 5,4 miljoonaa euroa, käyttökate 0,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,1 miljoonaa euroa.

Liikevaihtoa leikkasi puhelinluettelo- ja asennusliiketoimintojen myynti, rakennejärjestelyt, kirjauskäytännön muutokset ja hintakilpailu.

Elisa-konsernilla oli osakkuusyhtiöineen maaliskuun lopussa kiinteitä liittymiä yhteensä 1,18 miljoonaa (1,20), laajakaistaliittymiä noin 81 000 (37 000) ja kaapelitelevisioliittymiä 172 400 (157 900).

Saksa pääsemässä jaloilleen

Elisan Saksan toimintojen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 32 miljoonaa euroa (27), ja käyttökate -1 miljoona euroa (-15). Yhtiön liikevoitto oli -10 miljoonaa euroa (-27, ilman kertaeriä -17) ja ilman konserniliikearvon poistoa -7 miljoonaa euroa (-24).

Elisan mukaan Saksan liiketoiminta kehittyi odotusti huolimatta maan jatkuvasta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Liikeasiakkaiden määrä lisääntyi alkuvuonna maaliskuun lopun 16 633:een.

Tammi-maaliskuun negatiivinen käyttökate johtui Saksan liiketoiminnalle ominaisesta kausivaihtelusta, Elisa perusteli.

Ennusteet ennallaan

Toimitusjohtaja Matti Mattheiszen odottaa loppuvuodelta edelleen maltillista parannusta viime vuoden tuloksiin verrattuna. Yhtiö ilmoitti pitävänsä aiemmat liikevaihto-, käyttökate- ja tulosennusteensa koko vuoden kehityksestä ennallaan.

Erityisesti Saksan käyttökatteen nouseminen plussalle tänä vuonna parantaa koko konsernin kannattavuutta. Elisa arvioi Saksan jatkavan paranevan liikevoiton tiellä myös vuonna 2004.