2003010974 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Sammumaton lyhty

Julkaistu: 22.4.2003 17:37

Valtiosihteeri Antti Satulin kuolema pysähdytti. Se pysähdytti erityisesti ne suomalaiset, jotka ovat seuranneet Suomen integroitumista osaksi Euroopan unionia. Satuli on ollut suomalaisesta virkamieskunnasta pisimpään ja vaikuttavimmin mukana siinä prosessissa, jonka seurauksena Suomi on vahvemmin ja syvemmin saumaton osa unionin ydintä, kuin kukaan olisi uskaltanut odottaa missään EU:n jäsenyyttä edeltäneessä vaiheessa.

Antti Satulin erikoislaatuisuutta todistavat pääsiäisen sanomalehtien muistokirjoitukset. Modernin journalismin tapojen mukaiset sivulausenaljailut puuttuivat nekrologeista kokonaan. Niitä ei Satulista yksinkertaisesti voitu esittää.

Antti Satuli oli parasta, mitä sodanjälkeisen sukupolven keskuudessa saattoi olla. Satuli oli 60-lukulaisten sankari, kirkaskilpinen arkipäivän soturi, joka antoi oman sukupolvensa nimissä työllään talvisodalle tarkoituksen. Eleettömästi ja kaikkea pateettisuutta karttaen.

Ulkoasiainhallinnon kanssa asioivat kohtaavat useinkin säihkyvän älykkäitä ja sivistyneitä henkilöitä, mutta sittenkin harvemmin ihmisiä, joissa nämä ominaisuudet yhdistyvät ylivertaisiin käytännön johtamis-, neuvottelu- ja täytäntöönpanotaitoihin.

Antti Satulin neuvotteluosapuolet eivät useinkaan huomanneet, miten ja miksi asiat loksahtelivat kohdalleen ja miten vastapuolten saavutukset saattoivat näyttää neuvottelujen päätyttyä toisenlaisilta kuin niiden kuluessa. Suomen muita uusia EU-jäsenmaita nopeampi ja laajaa tunnustusta herättänyt jäsenyyteen sopeutuminen ja sen mahdollisuuksien taitava hyödyntäminen olivat tärkeiltä osin Antti Satulin aikaansaannosta. Hän oli Suomen ensimmäinen pysyvä edustaja Euroopan unionissa ja nautti sekä EU:n komissiossa että kollegoidensa piirissä laajaa arvonantoa.

Satuli osasi kommunikoida ja hänellä oli sanottavaa. Hänen työnsä oli alituista ihmisten kohtaamista. Hän saavutti erinomaisia tuloksia hektisissä ja vaikeissa tilanteissa lähestymällä asioita ja ihmisiä rauhallisesti ja ystävällisesti heidän ehdoillaan. Satulin kyky toimia sosiaalisen tai fyysisen kontekstin ehdoin lienee yhteydessä hänen rakkaan harrastuksensa purjehduksen tuomiin oppeihin.

Satuli kantoi huolta Suomen Eurooppaa koskevan keskustelun vähäisyydestä ja sisällöstäkin. Hän pyrki kaikin keinoin lisäämään myös hallinnon avoimuutta ja keskusteluun osallistumista. Virkamiesjohtajana Antti Satuli halusi vahvistaa hallinnon legitimiteettiä. Hän tiesi paremmin kuin juuri kukaan, että valtionhallinnon parhaat naiset ja miehet tekevät erittäin arvokasta, valtaosin näkymätöntä työtä kaikkien suomalaisten hyvinvoinnin, turvallisuuden ja tulevaisuuden eteen. Tämä joukko on luomassa sitä jatkuvuutta, minkä varassa kansakunnalla on varaa valita keskustelunaiheensa ja jopa aika ajoin vaikkapa vaalien ajaksi sammuttaa lyhdyt.

Antti Satulin aluksessa lyhdyt paloivat sammumattomin liekein ja lipun värit erottuivat kirkkaina.

Tuoreimmat osastosta