200301430 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Ravintolat ja kuljetusyrittäjätpelkäävät EU:n laajentumista

Julkaistu: 16.4.2003 16:34

Palvelutyönantajat patistaa viranomaisia tehostamaan harmaan talouden valvontaa

Euroopan unionin laajentumisen suurimmat riskit kohdistuvat kotimaassa palvelualoilla kuljetus- ja ravintola-aloille.

Enemmistö laajentumisen seurauksista on kuitenkin myönteisiä palveluyritysten kannalta, sillä ne tukevat yritysten kansainvälistymistä.

Laajentumisen vaikutuksia yksityisillä palvelualoilla arvioidaan Palvelutyönantajien tuoreessa selvityksessä. Palvelutyönantajien kansainvälisten asioiden päällikön Martti Huttusen mukaan laajentuminen ei tuo merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia, koska monet yritykset toimivat tulevissa jäsenmaissa jo nyt.

Kuljetusalalla voi syntyä ongelmia niin sanotun kabotaasiliikenteen vuoksi. Se tarkoittaa sitä, että toisen unionimaan yrityksillä on oikeus harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä tilapäisesti. Kabotaasiliikenne avataan uusille jäsenmaille vuonna 2008 tai 2009.

Vastaava oikeus on nykyisilläkin EU-mailla. Sen merkitys on vähäinen, koska maiden kustannus- ja palkkatasot ovat lähellä toisiaan. EU:n laajentuessa suomalaisyritysten ulosliputuksen riski kasvaa.

Myös uudet maat ovatVenäjän rajanaapureita

Kuljetusyhtiö Schenkerin hallituksen puheenjohtajan Henry Fagerströmin mukaan kabotaasiliikenne ei ole uhka suomalaiselle kuorma-autoyrityksille, kun ne saavat tarpeeksi pitkän sopeutumisajan.

Ulosliputusta liikennöitsijä voi puolestaan pitää mahdollisuutena, jos se pitää Suomen kustannustasoa liian korkeana.

Palvelutyönantajat vaatii valvonnan kehittämistä Suomessa niin, että kabotaasiliikennettä harjoitetaan maassa vain tilapäisesti. Kilpailu kiristyy muuallakin kuin Suomen sisällä.

– Tähän asti Suomi on ollut ainoa EU-maa, jolla on ollut yhteinen raja Venäjän kanssa. Laajentumisen jälkeen niin ei enää ole. Se voi tuoda muutoksia. Transitoliikenne on ollut aika merkittävää Suomessa, Fagerström toteaa.

Ravintola-alapelkää tuontia

Ravintola-alan ongelmat johtuvat siitä, että alkoholin tuontikiintiöt vapautetaan juuri ennen EU:n laajentumista ja Viron jäsenyyttä. Pelkona on, että matkustajat tuovat entistä enemmän alkoholia, mikä vähentää kotimaista myyntiä ja kasvattaa kokonaiskulutusta.

Ravintola-alan arvion mukaan jopa tuhannet työpaikat ovat vaarassa, jos alkoholiveroa ei alenneta tuntuvasti. Osa ravintoloista voi alkaa myydä myös harmaata alkoholia. Elannon Ravintoloiden toimitusjohtajan Petri Löfbergin mukaan harmaan talouden harjoittaminen helpottuu, kun yritykset saavat vapaan sijoittumisoikeuden.

Hän arvioi myös, että rahanpesu ja järjestäytynyt rikollisuus voivat yleistyä. Löfbergin mukaan molemmat näkyvät ravintola-alalla Suomessa jo nyt.

Hotelli- ja Ravintolaliiton toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan niin voi päätellä esimerkiksi joidenkin ravintoloiden edullisista hinnoista, jotka ovat hänen mukaansa lähes katteettomia.

Tuoreimmat osastosta