200308041 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Hallitusohjelmaneuvotteluissaei saa takertua lillukanvarsiin

Julkaistu: 7.4.2003 16:52

Keskusta, Suomen sosialidemokraattinen puolue ja Ruotsalainen kansanpuolue aloittavat tänään virallisesti neuvottelut hallitusohjelmasta. Uuden perustuslain mukaisen hallituksen muodostusprosessi on edennyt tähän saakka ilman suuria yllätyksiä. Ilman asiasta käytyä julkista keskustelua muutos presidenttivetoisesta järjestelmästä eduskuntavetoiseen järjestelmään olisi jäänyt monelta täysin huomaamatta.

Tänään alkavissa ohjelmaneuvotteluissa puolueet joutuvat ottamaan kantaa todella isoihin tulevaisuuden haasteisiin. Tiedossa on sellaisia asioita, joihin pitää löytää ohjelmaneuvotteluissa ratkaisuja. Niitä ei voi tehdä päivänpoliittisin perustein, vaan ne vaativat kykyä ja rohkeutta nähdä vuosien päähän. Ne eivät ratkea sillä, että otetaan tiukka kanta esimerkiksi verojen laskun puolesta tai vastaan.

Näkyvissä olevia suuria haasteita ovat esimerkiksi kansainvälinen verokilpailu. Se koskee yhtä hyvin yritys- kuin henkilöverotustakin. Suomen pitää kyetä tulevaisuudessa pitämään kiinni yrityksistä ja hyvin koulutetuista henkilöistä. Jos tässä ei onnistuta, seurauksena on ajautuminen tytäryhtiötalouteen, jossa suomalaisia koskevia päätöksiä tehdään yhä enemmän muualla. Suomi ei nykyiselläänkään pysty kilpailemaan niin sanottujen halpatuotantomaiden kanssa perustuotannosta, mutta kova henkilöverotus uhkaa siirtää korkeaa tietotaitoa vaativaa työtä matalamman tuloverotuksen maihin.

Toinen merkittävä ulkoinen tekijä tulee EU:n laajentumisen kautta. Ensi vuoden vappuna EU:hun liittyy kymmenen uutta jäsenmaata, joissa kaikissa bkt on huomattavasti Suomea alhaisempi. Se merkitsee tulevaisuudessa sitä, että EU:lta tulevat maatalous- ja rakennekehitysvarat tulevat radikaalisti pienentymään. Jos halutaan säilyttää jonkinasteinen alue-, maatalous- ja rakennepolitiikka, vaatii se tulevaisuudessa entistä enemmän kansallisia varoja.

Hallitusohjelman laatimista ei helpota yhtään myöskään veropohjan kapeneminen. Autoverotusta piti jo laskea. Sen verotuloja alentavat vaikutukset alkavat tuntua vasta vuosien kuluessa. Sama on edessä myös alkoholiverotuksen suhteen.

Täysin kotimaista syntyperää oleva haaste tulee väestön vanhenemisesta. Suuret ikäluokat alkavat siirtyä todella merkittävissä määrin eläkkeelle muutaman vuoden sisällä. Se merkitsee työvoimaongelmien lisäksi myös valtiontaloudellisia ongelmia. Vanhenevan väestön eläketurvasta huolehtimassa on entistä vähemmän työikäisiä ja samaan aikaan lisääntyy myös vanhentumiseen liittyvien hyvinvointipalveluiden kysyntä.

Taloussanomien tekemän selvityksen mukaan hallitusneuvotteluissa mukana olevien puolueiden edustajat suhtautuvat erittäin kriittisesti valtiosihteeri Raimo Sailaksen johdolla laadittuun esitykseen verojen laskusta. Toisaalta puolueiden kanta on ymmärrettävä, koska Sailaksen paperissa kerrottiin myös verokevennysten hinta. Jos verotusta halutaan keventää, merkitsisi se myös kiristyksiä ja muutoksia nykyisiin hyvinvointipalveluihin. Näyttää siltä, ettei puolueilla ole niiden tekemiseen vieläkään tarpeeksi rohkeutta.

Tulevan hallitusohjelman laatimista vaikeuttaa myös epävarma kansainvälinen tilanne. Taloudellisen epävarmuuden lisäksi Irakin kriisin aiheuttama poliittinen epävarmuus saattaa tuoda yllätyksiä tulevaisuudessa. Jos Irakin sodan jälkeen ei päästä nykyistä rakentavampaan kansainväliseen vuoropuheluun, saattavat sodan vaikutukset yltää pitkälle tulevaisuuteen myös taloudellisesti. Kansainvälisen talouden dynamiikalle ei tee hyvää se, jos kansalliset näkemykset syrjäyttävät laajemmat kokonaisuudet.

Tällaisessa tilanteessa hallitusohjelmaneuvotteluissa ei pidä takertua lillukanvarsiin, vaan pyrkiä etsimään vastausta edessä oleviin suuriin haasteisiin.

Tuoreimmat osastosta