200301781 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kun olet mökkiä ostamassa...

Julkaistu: 4.4.2003 17:05

Tarkasta mökin kunto ennen kuin ostat sen. Kaupan jälkeen et voi vedota sellaisiin vikoihin, jotka olisivat paljastuneet huolellisessa tarkastuksessa. Mökin kunto on määriteltävä kauppasopimuksessa, johon myös kirjataan tarkastustulos ja mahdolliset sovitut korjaustyöt.

Etsi tontin rajat maastosta ja varmista, että kauppakirjaan liitettävästä kiinteistökartasta löytyvät samat rajat kuin maastosta. Mökkitontti on yleensä joko itsenäinen tila tai määräala. Valmiiksi lainhuudatetulla ja lohkotulla tilalla on nimi ja rekisterinumero. Määräala on maastoon ja kartalle merkitty osa myyjän laajemmasta tilakokonaisuudesta.

Selvitä tontin rakennusoikeus: mitä tontille saa rakentaa ja miten rakennukset saa sijoittaa tontille. Rantarakentamisen oikeudet ilmenevät vahvistetusta kaavasta, rakennusluvasta tai niin sanotusta poikkeusluvasta.

Varmista pääsy tontille sopimalla kaupan yhteydessä, mistä tontille on tarkoitus kulkea. Merkitse kauppakirjaan tie- ja venevalkamaoikeudet ja tarvittaessa, kuka rakentaa uuden tien tai venevalkaman ja milloin.

Varo myyjän velkoja, jos olet ostamassa määräalaa. Vaadi kauppakirjaan ehtoa, jossa myyjä ilmoittaa myyvänsä määräalan vapaana kaikista velkarasituksista ja lisäksi sitoutuu kustannuksellaan kuolettamaan myytävää määräalaa koskevat velkakiinnitykset sen jälkeen, kun määräalasta on muodostettu itsenäinen tila.

Selvitä kiinteistön rasitukset kuten kiinnitykset tai vuokraoikeuden kaltaiset ulkopuoliset oikeudet. Rasitukset selviävät rasitustodistuksesta. Esimerkiksi naapurikiinteistön venevalkamaoikeus selviää kiinteistörekisteriotteesta.

Osta vain omistajalta eli siltä, joka on lainhuutotodistuksen mukaan viimeksi merkitty omistajaksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Jos rekisteriin on merkitty useita omistajia, tarvitaan kauppaan kaikkien omistajien suostumus.

Laadi kauppakirja kirjallisesti yhdessä myyjän ja kiinteistökaupassa pakollisen julkisen kaupanvahvistajan kanssa. Kauppakirjan perustiedot ovat: kaupan osapuolet, kaupan kohde, kauppahinta ja omistusoikeuden siirtyminen.

Kaupan jälkeen sinun on maksettava varainsiirtovero, joka on kiinteistökaupassa neljä prosenttia kauppahinnasta. Sen jälkeen mutta viimeistään puolen vuoden kuluessa kaupasta sinun on haettava lainhuudatusta, jolla sinut merkitään kiinteistön uudeksi omistajaksi julkiseen rekisteriin.

Lähde: Sato (mokkeilija.com)

Tuoreimmat osastosta