200307391 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Suomalaiset eivät halua horjuttaavaltiontalouden tasapainoa

Julkaistu: 28.3.2003 14:03

Taloussanomien Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan suomalaiset haluavat tulevan hallituksen huolehtivan valtiontalouden tasapainosta. Kyselyyn vastanneista puolet oli sitä mieltä, että se on paras keino talouskasvun lisäämiseksi. Runsas kolmannes vastaajista haluaisi lisätä talouskasvua verotusta keventämällä. Vain seitsemän prosenttia haluaisi valtion kasvattavan julkisia menoja.

Kyselyn tulosta voidaan pitää yllättävänä. Ennen vaaleja tehdyissä tutkimuksissa kansalaiset asettivat hyvinvointipalvelujen turvaamisen verojen alentamisen edelle. Tulos on myös ristiriidassa niiden lupausten kanssa, joita isot puolueet antoivat vaalien alla. Keskusta, Sdp ja kokoomus liputtivat terveyspalvelujen ja lapsiperheiden tilanteen kohentamisen puolesta. Suurista puolueista selvimmin veronalennusten puolesta liputti kokoomus, mutta se hävisi vaalit.

Vaalien jälkeisissä analyyseissä arveltiin, että äänestäjät asettivat palvelut veronalennusten edelle ja antoivat epäluottamuslauseen kokoomuslaisten valtiovarainministereiden johdolla pitkään jatkuneelle tiukalle budjettipolitiikalle.

Tätä näkemystä tukee osaltaan myös Taloussanomien kysely. Siihen vastanneista lähes 60 prosenttia oli sitä mieltä, että muodostettavan hallituksen pitää rakentua Sdp:n ja keskustan varaan. Sdp:n ja kokoomuksen varaan rakentuvaa hallitusta kannatti 17 prosenttia ja kokoomuksen ja keskustan varaan rakentuvaa hallitusta vain 11 prosenttia vastanneista. Lähes 70 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei suurimmaksi puolueeksi noussutta keskustaa voi syrjäyttää hallituksesta.

Miten tutkimustulosta pitäisi tulkita? Yksi tulkinta on, että suomalaisilla on tuoreessa muistissa laman ja sen jälkeisten vuosien massiivinen velkaantuminen. Ihmiset eivät enää halua sellaista tilannetta, jossa valtiontaloutta joudutaan paikkaamaan jatkuvalla velanotolla.

Asiantuntijat ovat kiistelleet veronalennusten vaikutuksesta talouteen. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että ihmiset tukevat näkemystä, jonka mukaan veronkevennykset ovat hyvä keino lisätä talouskasvua. Samaa ovat viime aikoina suosittaneet myös monet ekonomistit ja tutkimuslaitokset. Julkisten menojen kasvattamiseen eli velkaelvytykseen ei haluta turvautua, vaikka Suomen valtionvelka on suhteessa bruttokansantuotteeseen yksi EU-maiden alhaisimmista.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkija Hannu Kaseva ja Helsingin yliopiston valtio-opin professori Tuomo Martikainen kyseenalaistavat tulkinnan, että kansalaiset olisivat antaneet valtakirjan julkisten palvelujen lisäämiselle. Martikaisen mukaan ihmiset haluavat turvallisia ja rauhallisia oloja.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset haluavat tulevan hallituksen toimivan samalla tavalla kuin Lipposen toinen hallitus on tehnyt. Hallitus on pitänyt tiukkaa budjettikuria, ja samaan aikaan ansiotulojen verotusta on kevennetty. Jatkossa tämän opin toteuttaminen on kuitenkin huomattavasti vaikeampaa, koska esimerkiksi yhteisö- ja osinkoverojen tuotto on pudonnut nopeasti. Veronalennuksia ja valtionvelan lyhentämistä on auttanut myös se, että valtio on saanut viime vuosien aikana huomattavan määrän rahaa myymällä omaisuutta.

Huolimatta siitä mille pohjalle tuleva hallitus rakennetaan, sillä on melkoiset haasteet edessä. Maailmantalouden ongelmat eivät näytä hellittävän, eikä talouskasvun kiihtymistä ole näkyvissä aivan lähitulevaisuudessa. Myös Suomessa kuluttajat ovat jo pitkään pitäneet talouskasvua yllä. Valtiontalouden tasapaino on yksi tekijä, joka pitää yllä kuluttajien luottamusta. Sitä ei ole syytä horjuttaa.

Tuoreimmat osastosta