200303685 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Nettopalkkajärjestelyssä on kirjanpito-ongelmia

Julkaistu: 20.3.2003 14:29

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia palkan järjestämisestä perinteisen bruttopalkan sijasta niin, että työntekijä saa käteensä tietyn verojen jälkeisen rahamäärän kultakin palkkajaksolta, esimerkiksi kuukaudelta. Rahamäärä on sovitun nettopalkan suuruinen.

Nettopalkkasopimukseen kuuluu, että työnantaja vastaa palkoista työntekijältä jälkikäteen mahdollisesti perittävistä jäännösveroista ja vastaavasti saa mahdolliset veronpalautukset - muutoinhan kysymys ei ole nettopalkasta. Nettopalkkajärjestelmä saattaa olla erityisen sopiva ulkomaisen työntekijän kohdalla, joka saa tuloja vain yhdeltä työnantajalta. Työntekijä voi suunnitella taloutensa ilman, että hänen tarvitsisi paneutua verojärjestelmäämme.

Kirjanpitolautakunnalta tiedusteltiin äskettäin, miten nettopalkkoihin liittyviä veronpalautuksia käsitellään tilinpäätöksessä. Kirjanpitolautakunta sulki pois lahja- ja satunnaiserävaihtoehdot. Lahjasta ei voi olla kysymys, koska erät selvästi liittyvät palkkasopimuksen toteuttamiseen.

Satunnaiseristäkään ei voi olla kysymys, koska yritys on järjestänyt tiettyjen henkilöidensä palkat nettopalkkajärjestelmän mukaisesti ja jäännösveroja tai veronpalautuksia on odotettavissa vuosittain tai ainakin muutaman vuoden välein. Yrityksen kannalta koko bruttopalkka on kirjanpidossa palkkamenoa. Nettopalkkajärjestelmään liittyvässä yritykselle päätyvässä henkilön veronpalautuksessa tai yrityksen maksettavaksi tulevassa jäännösverossa on kysymys aikaisempiin tilikausiin kuuluvien palkkakulujen oikaisemisesta.

Aikaisemmille tilikausille kohdistuvat kulut ja niiden oikaisut merkitään lähtökohtaisesti siihen tuloslaskelman erään, johon ne luonteensa mukaisesti kuuluvat, esillä olevassa tilanteessa Palkkoihin ja palkkioihin. Satunnaiserinä käsittely edellyttää KPL 4:2 §:n mukaan kertaluontoisuutta, tavanomaisesta toiminnasta poikkeavuutta sekä olennaisuutta. Erää ei voida käsitellä satunnaisena, elleivät kaikki kolme edellytystä täyty.

Poikkeuksellisen suurta korjausta aikaisemman tilikauden tuottoihin tai kuluihin käsitellään satunnaiseränä.

Nettopalkkajärjestelmässä työnantajan saamia tai suorittamia palkkoihin liittyviä jäännösveroja ja veronpalautuksia käsitellään tuloslaskelman erän Palkat ja palkkiot lisäyksinä tai vähennyksinä. Jos tällainen erä on merkitykseltään vähäinen, sitä ei tarvitse selostaa liitetiedoissa.

Muista kuin merkitykseltään vähäisistä aikaisempiin tilikausiin kohdistuvista tuotto- ja kulueristä muiden kuin pienten kirjanpitovelvollisten tulee antaa liitetieto.

Tuoreimmat osastosta