Uusi tutkimus - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Teknologiayrittäjien laskennassa puutteita

Julkaistu: 20.3.2003 14:53

Teknologiayrittäjät hallitsevat markkinoinnin perusasiat ja -käsitteet. Sen sijaan heidän laskentatoimen osaamisessaan on selkeitä puutteita. Samoin yritysjuridiikan tiedoissa olisi parantamisen varaa, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta.

Tulokset käyvät ilmi Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen toteuttamasta tutkimuksesta Teknologiayrittäjien liiketoimintaosaaminen ja koulutustarpeet.

Syksyn 2002 aikana kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta tehty tutkimus korostaa, ettei teknologia-alallakaan pelkkä tekninen osaaminen riitä, vaan rinnalla tarvitaan laaja-alaista kaupallista osaamista.

Tutkimuksessa selvitettiin haastattelujen avulla teknologiayritysten osaamista kolmella keskeisellä liiketoiminta-alueella: laskentatoimessa, markkinoinnissa sekä yritysjuridiikassa ja verotuksessa.

Yhdistelmä osaamista

Yrittäjän liiketoimintaosaaminen on yhdistelmä koulutuksen kautta opittua tietoa ja käytännön kokemuksen myötä hankittua osaamista.

Liiketaloudellisten perusasioiden ymmärtäminen on välttämätöntä jo ennen liiketoiminnan käynnistämistä, mutta koulutusta tarvitsevat myös jo yritystoiminnan pyörittämisestä kokemusta omaavat henkilöt. Käytännössä yrittäjien osaamisessa onkin merkittäviä eroja.

Neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Levonen KTM:stä toteaa, että tehty tutkimus antaa viitteitä siihen, mihin liiketoiminnan osa-alueisiin huomiota tulisi kiinnittää, kun teknologiayrittäjille suunnitellaan ja järjestetään johtamiskoulutusohjelmia.

Tuoreimmat osastosta