200301733 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Rahastot jakavat tuottoa myös kurssilaskussa

Julkaistu: 14.3.2003 13:34

Sijoitusrahastot jakavat niin sanotuille tuotto-osuuksilleen tuottoa tänäkin keväänä, vaikka varsinkin osakkeisiin sijoittavat rahastot ovat kärsineet tuntuvia kurssitappioita.

Periaatteessa sijoitusrahastojen tuotto-osuudet ovat tapa jakaa osuudenomistajille vuosittain osa rahaston saamista osinko- ja korkotuotoista sekä kurssinoususta. Tuoton jakaminen arvoaan menettäneestä rahastosta merkitsee, että rahasto jakaa pääomaansa osuudenomistajille.

Tuotonjaon periaatteet ilmenevät sijoitusrahaston säännöistä ja vuosittain jaettavan euromäärän päättää rahastoyhtiön yhtiökokous. Moni rahastoyhtiö on kutsunut koolle osuudenomistajien kokouksia ja myöhemmin seuraavat rahastoja hoitavien rahastoyhtiöiden yhtiökokoukset. Tuotto-osuuksien tuotto jaetaan osuudenomistajille kevään kuluessa, yleisimmin huhtikuussa.

Useimmat tuottoa jakavat rahastot pyrkivät suhteellisen tasaiseen vuosittaiseen tuottoon. Tosin tuotto määritellään jaettavan tuoton ja rahasto-osuuden arvon suhteena, joten euromääräinen tuotto voi vuodesta toiseen vaihdella suurestikin.

Jos rahasto-osuuden arvo on pudonnut esimerkiksi yhdestä eurosta 50 senttiin, on viiden prosentin tuotto-osuus pudonnut 5 sentistä 2,5 senttiin. Tuoton tasaisuus ja vakaus riippuu siis tulkinnasta ja laskutavasta. Jos sama rahasto jakaisi kurssilaskusta huolimatta edelleen 5 sentin tuotto-osuuden, olisi suhteellinen tuotto noussut kymmeneen prosenttiin.

Sijoitusrahaston vuosittain jakama tuotto on yksityissijoittajalle veronalaista tuloa. Verottaja ottaa tuotosta pääomatuloverokannan mukaiset 29 prosenttia. Käytännössä veron pidättää rahastoyhtiö jo ennen tuoton maksua. Vero peritään samanlaisena lähdeverona kuin pankkitilien koroista.

Suorien osakesijoitusten osinkoihin verrattuna sijoitusrahaston tuotto-osuus on verojen verran kehnompi.

Osakesijoittaja saa jokakeväiset osinkonsa niin sanotusti puhtaana käteen eli pörssiyhtiön jakama osinko tulee kokonaisuudessaan osakkeenomistajan tilille. Verottaja ei koske osinkoihin, sillä nykyisen tulkinnan mukaan osingot ovat jo kertaalleen verotettuja yritysten voittovaroja. Sijoitusrahastot eivät maksa saamistaan osingoista tai myyntivoitoista veroja.

Rahastosijoittaja voi välttää turhia veroja ostamalla sijoitusrahastojen niin sanottuja kasvuosuuksia. Näissä rahasto ei jaa tienaamiaan osinkoja, korkoja tai arvonnousuja osuudenomistajille, vaan jättää ne kasvattamaan rahaston pääomaa. Sijoittaja saa tuottonsa ja maksaa veronsa vasta sitten, kun hän myy rahasto-osuutensa.

Tuoreimmat osastosta