2003010265 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Veroekspertit pitävät Norjanosinkoveromallia monimutkaisena

Julkaistu: 12.3.2003 19:43

Kari S. Tikan mukaan Norjan suunnitelmat kertovat siitä, että yhtiöveron hyvitysjärjestelmä on aikansa elänyt

Arvelan verotyöryhmässä istuneet Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pauli K. Mattila, Helsingin yliopiston professori Kari S. Tikka ja Helsingin kauppakorkeakoulun professori Heikki Niskakangas pitävät Norjassa helmikuun alussa julkistetun verokomitean osinkoveroesitystä hyvin monimutkaisena.

Tikan mielestä Norjan veromalli on silti kiinnostava ja innovatiivinen. Hänen mukaansa se osoittaa, että yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä halutaan luopua myös EU:n ulkopuolella olevissa maissa.

Arne Skaugen johdolla istunut Norjan verokomitea esittää siirtymistä osinkojen kahdenkertaiseen verotukseen ja verotason pitämistä 28 prosentissa. Omistajayrittäjät saisivat kuitenkin osan osingosta verovapaasti. Verovapaa osuus olisi osakkeisiin sijoitetun pääoman riskitöntä tuottoa vastaava määrä. Se voitaisiin sitoa esimerkiksi pitkien joukkolainojen korkoon. Esillä on ollut nykykorkotasolla 6–7 prosentin verovapaa tuotto.

Kevennyksiä myös työn verotukseen

Komitea esittää myös tuntuvia kevennyksiä työn verotukseen ja luopumista varallisuusverosta. Osinkojen verotus siis kiristyisi hieman, mutta kokonaisuudessaan komitean esitys keventäisi verotusta.

Yhtenä puutteena Norjan osinkoverotusta koskevassa esityksessä on asiantuntijoiden mukaan se, että verovapaa osinko laskettaisiin osakkeisiin sijoitetusta pääomasta, ei yhtiön kaikista varoista. Omistajayrittäjän verovapaa osuus laskettaisiin näin yhtiöön aikoinaan sijoitetun pääoman mukaan. Yhtiöön vuosien varrella kertynyt varallisuus ei verovapaaseen osingonosaan vaikuttaisi.

– Teoreettisella tasolla Norjassa esillä ollut malli on aika hyvä. Käytännössä se vaikuttaa kuitenkin monimutkaiselta, Niskakangas sanoo.

Pääoman tuottoa vaikea laskea

Monimutkaisuus johtuu hänen mukaansa siitä, että omistajayrittäjillä säilyisi muista poikkeava verojärjestelmä. Pääoman tuoton laskeminen voisi myös osoittautua vaikeaksi.

Mattilan mielestä ongelmia Norjan mallissa aiheuttaisi myös se, että verovapaan osingon osan voisi säästää tulevaisuuteen, jos osinkoa ei jostain syystä jonakin vuonna maksettaisi.

– Tämä tekee järjestelmästä hyvin mutkikkaan, jos yrityksessä vielä tapahtuu perinnönjakoja tai yrityskauppoja, Mattila sanoo.

Osinkojen verotuskiristyisi Norjassa

Norjan komiteamietinnössä yhtiöveron taso asetettaisiin 28 prosenttiin. Osingoista maksettaisiin riskittömän tuoton ylittävältä osalta myös 28 prosentin vero. Se nostaisi osingon kokonaisveron 48,16 prosenttiin, jota siis lievennettäisiin sillä, että osa osingosta olisi verosta vapaa.

Niskakangas pitää prosentteja korkeina. Arvelan työryhmän esityksessä yhtiöverokanta asetettiin 25 prosenttiin ja myös osingoista perittäisiin veroa saman prosentin mukaan.

Tuoreimmat osastosta