Kasvuarvio pieneni - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Valtiovarainministeriö synkistelee

Julkaistu: 7.3.2003 11:38

Valtiovarainministeriö arvioi, että tuotannon määrän kasvun jää vuoden aikana viimevuotista selvästi hitaammaksi, mutta kasvuperintö nostaa keskimääräisen kasvun 2,3 prosenttiin. Vielä syksyllä VM puhui 2,8 prosentista tälle vuodelle.

Keskimääräisen työttömyysasteen odotetaan kohoavan 9,4 prosenttiin. Kuluttajahintojen nousu jäänee 1,6 prosenttiin. Valtiontalouden ylijäämä hupenee tänä vuonna ja kääntyy alijäämäksi, kun tulot hieman supistuvat ja menojen kasvu jatkuu. Kuntatalous pysyy alijäämäisenä. Valtiontalouden rahoitusaseman heikkenemisen myötä koko julkisen talouden ylijäämä jää tuntuvasti pienemmäksi kuin viime vuonna, arvioidaan VM:ssä. Ministeriön mukaan kansainväliseen talouskehitykseen liittyy alkuvuonna 2003 erityisen suurta epävarmuutta, kun jo sinällään vaisuihin kasvunäkymiin yhdistyy mahdollisuus Irakin kriisin kärjistymisestä sodaksi. Sodan syttyminen voisi johtaa öljyn hinnan nousuun vielä nykyisestään, mikä lisäisi kansainvälisen taantuman todennäköisyyttä.

Vaisuus säilyy vaikka sota vältettäisiin

VM:stä todetaan, että näkymät ovat vaisut siinäkin tapauksessa, että sodalta vältytään. Yhdysvaltain talouskasvun odotettu nopeutuminen on jäänyt toteutumatta kuluttajien luottamuksen heikentyessä ja yritysten liikakapasiteettiongelmien jatkuessa. Euroalueen kasvu on jäänyt varsin hitaaksi Yhdysvaltain vetoavun puuttuessa, ja näkymiä varjostaa muun muassa yhteisvaluutan vahvistumisen aiheuttama kilpailukyvyn heikkeneminen.

Kotimainen kysyntä, etenkin yksityinen kulutus kehittyi viime vuonna jokseenkin vakaasti, ja kehitys jatkunee samanlaisena myös kuluvana vuonna. Viennin näkymiä varjostavat vahvasti sekä kansainvälisen talouden että maailmanpoliittisen tilanteen kehitykseen liittyvät riskit, ja viennin kasvun arvioidaan jäävän kuluvana vuonna runsaaseen kolmeen prosenttiin. Talouden vahvimpana veturina toimii tänä vuonna yksityinen kulutus, jota tukevat sekä reaalitulojen kasvu että korkojen mataluus.

Tuoreimmat osastosta