200305612 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Suomalaiset optimistisempia kuin EU-maiden kuluttajat

Julkaistu: 4.3.2003 16:54

Yli puolet EU-maiden kuluttajista uskoo elintasonsa säilyvän tänä vuonna entisellään, vaikka talousennusteet lupaavat näkymien synkkenevän.

Suomalaiset ovat jopa EU:n keskiarvokuluttajia myönteisempiä, ilmenee Euroopan komission Eurobarometri-tutkimuksesta.

Haastattelututkimukseen osallistuneista suomalaisista 38 prosenttia uskoi elintasonsa jopa paranevan ja 57 prosenttia pysyvän vähintäänkin entisellään tänä vuonna.

Kaikkein myönteisimmät näkymät ovat ruotsalaisilla, englantilaisilla ja espanjalaisilla, kun taas kreikkalaiset ja portugalilaiset ovat menettäneet luottamustaan. Jopa 39 prosenttia portugalilaisista uskoo elintasonsa putoavan, kun EU-kuluttajista keskimäärin vain 11 prosenttia povaa laskua tänä vuonna.

Suomalaiset luottavat myös talouskasvun jatkumiseen vankemmin kuin muiden EU-maiden kuluttajat. Vain 27 prosenttia suomalaisista uskoo talouden kääntyvän laskuun, kun EU-maiden kuluttajista keskimäärin 41 prosenttia uskoo laman syvenevän.

Suomalaiset eivät näin ollen pelkää myöskään oman henkilökohtaisen taloutensa romahtamista. Vain kahdeksan prosenttia suomalaisista uskoi joutuvansa kiristämään menojaan.

Usko oman työpaikan säilymiseen on myös vankka. Jopa 73 prosenttia suomalaisista uskoi henkilökohtaisen työtilanteensa säilyvän ennallaan, kun esimerkiksi ruotsalaisista vain 61 prosenttia ajatteli samoin. Viidennes suomalaisista uskoo maan työllisyystilanteen paranevan tänä vuonna.

Euroopan komission haastattelututkimukseen on osallistunut 16 074 EU-maiden kansalaista, joista suomalaisten osuus on tuhat. Kysely on tehty viime vuoden loka-marraskuussa.

Tuoreimmat osastosta