200308105 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Elinkeinoyhtiöitä kiinnostaanyt kansainvälinen markkinointi

Julkaistu: 4.3.2003 17:54

Kuntien satsaukset ja seudullistuminen ovat lisänneet elinkeinoyhtiöiden mahdollisuuksia toimia

Kansainvälisestä markkinoinnista on tulossa suurten seutukunnallisten elinkeinoyhtiöiden uusi kasvava aluevaltaus. Kun ennen tyydyttiin markkinoimaan kuntaa tai seutukuntaa vain suomalaisille yrityksille, niin nyt kokeillaan siipiä myös Suomen rajojen ulkopuolella. Esimerkiksi Jyväskylän, Lappeenrannan ja Tampereen seudut ovat aloittaneet vuoden alusta nelivuotisen yhteistyöprojektin, joka tähtää ulkomaisten yritysten ja investointien houkuttelemiseen alueille. Apuna hankkeessa on Invest in Finland.

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön Jykesin toimitusjohtajan Ritva Nirkkonen kertoo, että suurenluokan mainoskampanjoita ei olla tekemässä, vaan markkinointi tulee olemaan hyvin kohdennettua ja räätälöityä.

Tarkoituksena on vahvistaa alueiden kilpailukykyä ja elinkeinoelämää sekä monipuolistaa elinkeinorakennetta. Seutujen yhteisprojekti korostaa osaamista ja rakentuu kunkin alueen keihäänkärkitoimialojen ympärille.

– Meillä on osaamiskeskukset ja huippuosaajia, joita ulkomaillakin arvostetaan ja joilla on vetovoimaa, Nirkkonen huomauttaa

Nirkkosen mukaan Jykes on rajannut kohdistetun markkinoinnin ulkomaisiin yhtiöihin, joiden toimialana ovat hyvinvointi, it tai metalliteollisuuden liikkuvat työkoneet. Maita ei ole rajattu, mutta Nirkkonen uskoo, että on helpointa houkutella yrityksiä ja investointeja maista, joista aiemminkin on investoitu paljon Suomeen.

– Markkinoimme lähinnä Euroopan unionin alueella, kuten Saksassa, Ruotsissa ja Englannissa. Aasiassa ehkä Kiinasta ja Intiasta voisi olla mahdollisuus saada investointeja.

Nirkkosen mielestä uusien ulkomaisten yritysten tulo Jyväskylän seudulle olisi myös hyvä asia alueen nykyisin toimivien yritysten kannalta.

– Tämä on klusteriajattelua, alueen yritykset saavat näin lisää yhteistyökumppaneita, Nirkkonen uskoo.

Hän myöntää, että ulkomaiset investoinnit synnyttävät ihmisissä ja yrityksissä kahtalaisia ajatuksia. Toisaalta ulkomaiset yritykset herättävät kiinnostusta ja odotuksia, toisaalta pelätään kansainvälisen pääoman juurettomuutta, mikä näkyi esimerkiksi Sanminan Tikkakosken tehtaan lopettamisessa.

Tavoitteena 20 uuttainvestointia

Alueiden yhteistyötä koordinoi Invest in Finland. Se uskoo yhteistyön luovan kilpailun sijasta sellaista synergiaa, jossa kaikki voittavat.

– Jokainen alue maksaa omat kulunsa, mutta yhteistyö takaa kustannussäästöt, kertoo Invest in Finlandin toimitusjohtaja Sirkka Aura.

Auran mukaan Invest in Finlandin tuo projektiin oman vahvan kokemuksensa ulkomaisten investointien edistämisessä. Samalla Invest in Finland saa itse syvempää tietoa alueiden osaamisesta.

– Projektin tavoitteena on saada vuoteen 2006 mennessä 20 uutta investointia Suomeen. Uskon, että jo loppuvuodesta meillä on ensimmäinen näyttö tuloksista, Aura vakuuttaa.

Seudullistuminen tuoisommat kuviot

Kansainväliseen markkinointiin lähteminen on yksi seuraus siitä, mitä kuntien elinkeinotoimen seudullistuminen ja koon kasvaminen saa aikaan. Viime vuosikymmenen lopulta lähtien on perustettu yhä useampia seudullisia tai ainakin parin kunnan yhteisiä elinkeinoyhtiöitä.

Tavoitteena on edelleen vahvistaa alueiden elinkeinoelämää ja kilpailukykyä. Seutuyhteistyön seurauksena isot elinkeinoyhtiöt ovat kuitenkin saaneet aiempaa enemmän rahaa ja resursseja. Samalla eri hankkeiden kokoa on voitu kasvattaa ja tehdä uusiakin aluevaltauksia.

Erityisasiantuntija Yrjö Westling Suomen kuntaliitosta arvioi, että monissa resurssejaan kasvattaneissa seudullisissa ja suurten kaupungin ympärille kasvaneissa elinkeinoyhtiöissä mietitään nyt mistä saada uutta vauhtia toimintaan ja mikä on se suunta, mihin seuraavaksi mennään.

– Olen vakuuttunut, että esimerkiksi kansainvälinen markkinointi tulee nousemaan, Westling sanoo.

Tuoreimmat osastosta