200309221 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Vuokratyöntekijöiden suoja jämähti EU:ssa Saksan ja Britannian peliin

Julkaistu: 28.2.2003 19:48

EU-maiden tavoite päästä ensi viikolla poliittiseen sopimukseen vuokratyöntekijöiden suojaa edistävästä direktiivistä näyttää lykkääntyvän. Direktiivin käsittely jumiintui tällä viikolla virkamieskäsittelyssä Saksan ja Britannian lehmänkauppoihin, joiden olemassaoloa maat eivät voi enää kiistää. Saksa lupasi Britannialle täyden tuen vuokratyödirektiivin kaadossa, jos Saksa saa britit avukseen yritysvaltausdirektiivin muokkaamisessa.

Saksa on ryhtynyt vastustamaan direktiiviä, joka antaa vuokratyöntekijöille tasa-arvoisen kohtelun vakituisiin työntekijöihin verrattuna. Saksalla ei ole muuta syytä vastustukseen kuin Britannian auttaminen, sillä Saksa on jo ehtinyt ottaa direktiivin sisällön omaan lainsäädäntöönsä.

Direktiiviesityksen lähtökohtana on, että vuokratyöntekijän keskeisten työolojen ja työehtojen on oltava käyttäjäyrityksessä koko toimeksiannon ajan vähintään samanlaiset kuin, jos yritys olisi palkannut hänet suoraan hoitamaan samaa tehtävää.

Komissio on yrittänyt saada Britanniaa direktiivin taakse esittämällä kuuden viikon kynnysaikaa, jonka aikana vuokratyöntekijää ei tarvitsisi kohdella vakituisen työntekijän ehdoin. Britannia puolestaan vaatii kynnysajaksi 12:ta kuukautta, joka käytännössä mitätöisi koko direktiivin.

Kreikka olisi halunnut, että työ- ja sosiaaliministerit kävisivät ensi torstain neuvostossa avoimen keskustelun vuokratyövoimadirektiivistä.

Saksan ja Britannian ministerit eivät suostu mistään hinnasta kameroiden eteen. Vuokratyövoimadirektiiviä vastustavat myös Irlanti sekä Tanska, joka ei halua EU-tason säätelyä työmarkkina-asioihin.

Suomessa ei suuria muutoksia

vuokratyöntekijän kohteluun

Suomi kannattaa direktiivin keskeistä sisältöä muiden EU-maiden kanssa.

Meillä direktiivi ei aiheuta juurikaan muutoksia vuokratyöntekijöiden kohteluun.

Yrityksen on noudatettava direktiivin mukaan vuokratyöntekijän kohdalla yleisiä sääntöjä, jotka koskevat esimerkiksi raskaana olevien tai imettävien naisten suojelua sekä sukupuolista, uskonnollista ja rodullista tasa-arvoa.

Jäsenvaltio voi säätää työmarkkinaosapuolia kuultuaan mahdollisuuden poiketa tasa-arvoisen kohtelun periaatteesta palkan osalta, kun vuokratyöntekijällä on vakituinen sopimus, jonka perusteella hän saa palkkaa myös kahden toimeksiannon väliseltä ajalta.

Vuokratyöntekijälle täytyy tiedottaa käyttäjäyrityksessä olevista vapaista paikoista, jotta hän voisi hakea vakituista työpaikkaa samoin edellytyksin kuin yrityksen muut työntekijät.

Direktiivi ei kata ammatillisia sosiaaliturvajärjestelmiä, mukaan lukien ammatilliset lisäeläkkeet ja sairausajan palkat. Työnantajalla säilyy kuitenkin velvollisuus maksaa sairausajan palkka, joka perustuu lakiin tai työehtosopimukseen.

Tuoreimmat osastosta