200306964 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Vientivetoisen kasvun hiipuminen pahentaa Italian velkaongelmaa

Julkaistu: 26.2.2003 15:27

Italian talouden kasvu hidastui viime vuonna ja heikensi maan julkisen talouden tilaa voimakkaasti. Kehittyneiden talousmaiden yhteistyöjärjestö OECD arvioi Italian julkisen velan lakanneen supistumasta viime vuonna, mutta uskoo maan palaavan talouden nopean kasvun ja julkisen talouden tervehtymisen tielle tämän vuoden loppupuoliskolla.

Italian kokonaistuotannon inflaatiokorjattu arvo kasvoi OECD:n arvion mukaan viime vuonna vain 0,3 prosenttia, kun vuonna 2001 kasvua kertyi 1,8 prosenttia. Eurostatin tilastojen mukaan Italian talouskasvu ylitti vuonna 2001 euroalueen kasvun, mutta painui viime vuonna sitä hitaammaksi. Eurostatin luvuilla Italian kokonaistuotannon nimellisarvo kasvoi vuonna 2001 4,1 ja euroalueen 3,3 prosenttia. Inflaatiokorjattuna kokonaistuotannot kasvoivat 0,6 ja 0,5 prosenttia. Viime vuoden tuoreimpien tietojen mukaan heinä–syyskuussa Italian kokonaistuotannon nimellisarvo oli 3,2 ja euroalueen 3,3 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Inflaatiokorjatut kasvuluvut olivat 0,5 ja 0,9 prosenttia.

Inflaatiokorjattujen kasvulukujen suurehko ero kertoo Italian inflaatiovauhdin olevan kiusallisen paljon euroalueen keskiarvon yläpuolella. Italian kuluttajahintojen nousuvauhti on pysynyt 2,5 prosentin tuntumassa, vaikka koko euroalueen inflaatio on viime huhtikuusta lukien hidastunut ja kävi viime kesänä jo alle kahdessa prosentissa. Joulukuussa Italian kuluttajahinnat nousivat kolme prosenttia edellisvuodesta, kun euroalueen inflaatiovauhti oli 2,3 ja Saksan vain 1,1 prosenttia.

Italian energian ja ruoan hinnoista puhdistettu pohjahinta-inflaatio ylittää kolme prosenttia euroalueen lukeman painuttua 2,3 prosenttiin. Korkea pohjahintainflaatio kertoo Italian kustannustason nousevan suhteessa muihin euromaihin, mikä saattaa ajan mittaan vähentää italialaisyritysten suhteellista kilpailukykyä. Lyhyellä tähtäimellä verraten korkea inflaatio tosin hyödyttää Italian taloutta, koska se alentaa yritysten ja kotitalouksien reaalisia korkokustannuksia. Italian viitelainojen tuotot eivät poikkea kahden muun suuren euromaan tuotoista yhtä paljon kuin maiden kuluttajahintojen nousuvauhdit. Italian 10 vuoden viitelaina tuotti alkuviikosta 0,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin Saksan.

OECD arvioi vuosi sitten Italian talouskasvun kiihtyvän vuoden lopulla ja yltävän vuonna 2002 1,2 prosenttiin. Tänä vuonna kasvun arvioitiin ylittävän jo kolme prosenttia. OECD arvioi talouden kasvavan pääasiassa viennin ja yksityisen kulutuksen vetämänä, koska järjestö ennakoi valtion yrittävän vähentää velkaantumistaan ja pitämään budjettinsa ylijäämäisenä. Kasvu kuitenkin jäi selvästi ennakoitua pienemmäksi, eikä ole lainkaan sattumaa, että pääministeri ehti jo moittia budjettialijäämiä rajoittavaa Euroopan vakaus- ja kasvusopimusta typeräksi.

Talouskasvu jäi OECD:n ennakoimasta selvästi, koska vienti ei kehittynyt aikaisempaan malliin. Italian koko viennin arvo kasvoi vielä vuonna 2000 vajaat 18 prosenttia edellisvuodesta, mutta vuonna 2001 kasvu jäi 3,4 prosenttiin. EU:n ulkopuolelle suuntautunut vienti sai hieman vetoapua heikkenevältä eurolta ja ylsi vielä 2001 7,3 prosenttiin vuoden 2000 yli 25 prosentin jälkeen. Viime vuonna Italian koko vienti jäi tammi–marraskuussa reilun prosentin pienemmäksi kuin vuonna 2001. EU:n ulkopuolelle suuntautunut vienti ylsi tähän mennessä tilastoidulla tammi–lokakuun jaksolla vielä 0,2 prosentin kasvuun.

Joulukaupan jääminen toivottua heikommaksi Italian tärkeimmissä vientimaissa Yhdysvalloissa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa merkitsee, ettei joulumyynnistäkään ole odotettavissa suurta piristystä Italian ylellisyys- ja lahjatavarateollisuuden viennille. Näin viennin talouskasvulle antama vetoapu uhkaa jäädä kokonaan pois Italian talouden viime vuoden kehityksestä. Maailmantalouden tilan säilyminen epävarmana taas rajoittaa viennin mahdollisuutta toimia Italian kasvuveturina vielä tänäkään vuonna, joten Italian talouden kasvu saattaa jälleen jäädä selvästi OECD:n ennakoimaa heikommaksi.

Toivottua heikommaksi jäävä talouskasvu pahentaa Italian julkisen talouden velkaongelmaa ja saattaa pakottaa sen hallituksen vielä karvaisiin päätöksiin velan pakottamiseksi takaisin Emu-kuntoon johtavalle polulle. Mikäli menojen kasvua ei saada kuriin ja talouskasvu jää odotetusta, saattaa Italia helposti lipsahtaa Ranskan ja Saksan seuraksi EU:n komission liiallisen velkaantumisen vuoksi varoittamien maiden joukkoon.

Tuoreimmat osastosta