200306784 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Rahastojen palkkioissa on laaja haarukka

Julkaistu: 21.2.2003 14:55

Rahastojen palkkioiden tarkastelu paljastaa, että saman rahastoluokan rahastojen palkkioissa on iso haarukka.

Vertailuihin on valittu Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen Rahastoraportista yksityissijoittajille soveltuvat rahastot. Sellaisiksi katsottiin rahastot, joihin sijoituksen vähimmäismäärä on enintään 16 000 euroa. Ilman tätä oikaisua palkkioiden keskiarvo olisi matalampi, sillä suursijoittajille suunnatut rahastot ovat yleensä keskimääräistä edullisempia palkkioiltaan.

Vertailun helpottamiseksi jätettiin pois myös tuottosidonnaista palkkiota perivät rahastot. Rahastoraportin jaottelun mukaisesti ulkopuolelle jäivät myös monet ulkomaiset rahastoyhtiöt, sillä niiden tuotteita ei Suomessa markkinoida tosimielessä piensijoittajille.

Hämmästyttävän suuri ero palkkioissa paljastuu pitkän koron rahastoissa. Ryhmän kalleimman, Aktia Interestin, palkkio on yli viisi kertaa suurempi kuin halvimman eli Seligson & Co Obligaatioindeksirahaston.

Osakerahastojen kohdalla näkyy selvästi, että erikoinen sijoitustyyli nostaa palkkioita. Suomeen sijoittavien osakerahastojen kallein Gyllenberg Small Firm sijoittaa pieniin yhtiöihin, joiden analysointi ja joiden osakkeilla kaupankäyminen on kallista.

Kansainvälisesti sijoittavien osakerahastojen kallein on biotekniikkaosakkeisiin sijoittava Mandatum Biotech+. Näin erikoiselle alalle sijoittavan rahaston palkkiota voi myös perustella työn vaativuudella.

Osakkeisiin ja korkopapereihin sijoittavat yhdistelmärahastot ovat perinteisesti perineet korkeimpia palkkioita. Rahastoyhtiöiden perustelu koville palkkioille on se, että varojen siirtely eri omaisuuslajien välillä aiheuttaa lisäkustannuksia.

Jotkin rahastoyhtiöt tyrmäävät väitteen. Koska korkosalkun hoitaminen on osakesalkun hoitoa halvempaa, pitäisi lisäkustannusten ja säästön kumota toisensa.

Yhdistelmärahasto Nordea Optima.fi on omistajamäärältään ja pääomaltaan luokkansa suurin rahasto Suomessa. Rahaston 80 149 osuudenomistajaa maksavat vuosittain hallinnointi- ja säilytyspalkkiona rahastoyhtiölle 2,3 prosenttia rahaston pääomasta. Kun rahastopääoma on 495 miljoonaa euroa, kerää rahastoyhtiö tästä rahastosta vuosittain 11 miljoonan euron palkkiotulot.

Rahaston perimä palkkio on luokkansa korkein, se on peräti 53 prosenttia luokan keskiarvoa korkeampi. Hallinnontipalkkiota ei ole muutettu sen jälkeen, kun rahasto aloitti toimintansa vuonna 1988. Tuotoltaan rahasto on ollut viime vuodet keskikastia.

Mikäli rahasto tuottaisi kymmenen prosenttia vuodessa, maksaisi sijoittaja viiden vuoden tuotosta peräti 46 prosenttia kuluina rahastoyhtiölle. Mikäli palkkio olisi ryhmän keskiarvotasoa eli 1,5 prosenttia vuodessa, kuluihin sulaisi vain 30 prosenttia tuotosta. Viimeisten viiden vuoden aikana rahasto on tuottanut kulujen jälkeen tasan 0 prosenttia vuodessa.

Rahastosijoittamisen mielekkyyttä perustellaan usein suuruuden tuomilla säästöillä. Nordea Optima.fi -rahaston osuudenomistajat eivät näköjään suuruuden tuomista säästöistä pääse nauttimaan.

Tuoreimmat osastosta