Viime vuoden aikana - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Novo lihotti tulosta ja liikevaihtoa

Julkaistu: 13.2.2003 9:33

Novo Group Oyj selviytyi loistavasti vaikeasta markkinatilanteesta viime vuoden aikana. Yrityksen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia ja oli 308,5 miljoonaa euroa (295). Vuoden 2002 liikevoitto ennen liikearvopoistoja kasvoi 12,6 prosenttia ja oli 15,2 miljoonaa euroa (13,5) eli 4,9 prosenttia liikevaihdosta (4,6 %).

Novon tulos/osake oli 0,22 euroa (0,20 e) ja oma pääoma/osake 1,9 euroa (2,2).

Konsernin kannattavuus oli edellisvuotta parempi. Liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 15,2 miljoonaa euroa (13,5) eli 4,9 prosenttia liikevaihdosta (4,6 %). Liikevoitto liikearvopoistojen jälkeen oli 9,3 miljoonaa euroa (8,6) eli kolme prosenttia liikevaihdosta (2,9 %).

Voitto ennen satunnaiseriä oli 10,5 miljoonaa euroa (9,9). Omavaraisuusaste oli 54,0 prosenttia (58,2 %) ja likvidien varojen määrä 20,4 miljoonaa euroa (16,2). Nettovelkaantumisaste (gearing) oli -14,8 prosenttia (-7,5 %).

Novon näkemyksen mukaan vuosi 2002 alkoi tietotekniikkamarkkinoilla myönteisin odotuksin. Ennustettua talouskasvun piristymistä ei kuitenkaan tullut, ja tietotekniikkapalveluiden markkinat hiipuivat loppuvuotta kohti. Erityisesti yritysten perusohjelmistotuotteiden kysyntä oli vuoden jälkimmäisellä puoliskolla heikkoa.

Yrityksestä korostetaan, että laitepalveluiden kysyntä oli heikkoa koko vuoden. Käyttö- ja verkkopalveluiden kysyntä pysyi ennallaan. Asiakaskohtaisten ratkaisujen kysyntä kasvoi.

Julkishallinnossa kysyntä säilyi tasaisena koko vuoden. Kuntien seutukuntahankkeet keskittävät tietotekniikkahankintoja, mikä tarkoittaa toisaalta yksittäisten hankintojen lukumäärän vähenemistä, toisaalta kokonaan uusia ratkaisumalleja, todetaan Novosta.

Kilpailun kiristymisestä huolimatta Novo onnistui säilyttämään vahvan markkina-asemansa. Yrityssektorilla kysyntä painottui asiakaskohtaisiin ratkaisuihin ja lisäarvotuotteisiin kuten sähköisiin laskunkäsittelyjärjestelmiin.

Palveluissa pääsääntöisesti kasvua

Novon tilastojen mukaan óhjelmistopalveluiden liikevaihto kasvoi 23,1 prosenttia ja oli 138,7 (112,7) miljoonaa euroa. Ohjelmistopalveluiden osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta nousi 44,9 prosenttiin (38,2 %).

Käyttö- ja verkkopalvelujen liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia ja oli yhteensä 67,1 miljoonaa euroa (65). Sen osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta oli 21,8 prosenttia (22,0 %).

Yhteensä Novon ydinliiketoimintojen eli ohjelmistopalveluiden ja käyttö- ja verkkopalveluiden osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi 66,7 prosenttiin (60,2 %).

Laitepalvelujen liikevaihto laski 12,3 prosenttia ja oli 121,8 miljoonaa euroa (138,9).

Ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 4,8 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta (6,9 %).

Tulevaisuuden näkymät

Novo ilmoittaa, että sen tavoitteena on kasvaa markkinakasvua nopeammin ja parantaa kannattavuutta. Kasvua ja parempaa kannattavuutta haetaan korkean jalostusasteen tuotteilla ja palveluilla. Osa kasvusta pyritään toteuttamaan yritysostoin.

Taloudellinen epävarmuus näyttää yrityksen mukaan jatkuvan, joten kysynnän ennustaminen on edelleen vaikeaa. Novo odottaa kuitenkin käyttö- javerkkopalveluiden, asiakaskohtaisten ratkaisujen ja ohjelmistotuotteiden lisäarvopalveluiden kysynnän kasvavan.

Perusohjelmistotuotteiden ja laitepalveluiden kysynnän odotetaan kääntyvän kasvuun vasta, kun talouskasvu nopeutuu.

Tuoreimmat osastosta