Vuonna 2002 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Etteplanin vaihto kasvoi, tulos notkahti

Julkaistu: 12.2.2003 10:03

Etteplan Oyj:n liikevaihto kasvoi viime vuonna edellisvuodesta 9,4 prosenttia 37 miljoonaan euroon (33,8). Kasvu perustui yrityksen mukaan orgaaniseen kasvuun, toteutettuihin ulkoistuksiin ja yrityisostoihin. Liikevoitto oli 2,7 miljoonaa euroa (4,6) eli 7,4 prosenttia liikevaihdosta (13,6 %).

Teollisuuden tuotantolinjoja ja tuotteiden suunnittelua tekevän yrityksen tilikauden voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 2,8 miljoonaa euroa (4,8). Etteplanin mukaan konsernitilinpäätös osoittaa voittoa 1,3 miljoonaa euroa (2,8).

Osakekohtainen tulos oli 0,30 euroa (0,69 euroa). Oma pääoma/osake oli 2,90 euroa (2,89 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli19,7 prosenttia (37,8 %) ja oman pääoman tuotto 12,6 prosentia (28,0 %).

Neljännen neljänneksen liikevaihto oli 10,7 miljoonaa euroa (9,4) ja liikevoitto 0,8 miljoonaa euroa (1,1).

Etteplanin mukaan sen toimialalla, teollisuustekniikan suunnittelussa, vuosi 2002 oli voimakkaan rakennemuutoksen aikaa. Markkinatilanne olikoko vuoden kireä ja teollisuus teki suunnittelua koskevia toiminnan järjestelyjä, erityisesti ulkoistuksia. Etteplanin kaltaiselle palveluyritykselle vuosi oli sekä kireän markkinatilanteen aiheuttamien kannattavuuspaineiden että toimialajärjestelyjen antamien mahdollisuuksien vuosi.

Vuoden aikana Etteplan toteutti kotimaassa kolme ja Saksassa yhden ulkoistusprojektin, jotka ensimmäisessä vaiheessa merkitsivät noin 150 suunnittelijan siirtymistä konserniin. Lisäksi kotimaassa ostettiin noin 50 henkilön suunnitteluyrityksen osake-enemmistö, Pohjois-Italiasta pienehkön (15 henkilöä) suunnitteluyrityksen osake-enemmistö ja Ruotsista hankittiin 35 prosentin osuus 130 henkilön elektroniikan suunnitteluyrityksestä.

Vuoden 2002 liikevaihto kasvoi jonkin verran edellisestä vuodesta. Etteplanista korostetaan, että kysyntä vaihteli voimakkaasti eri alueilla. Kannattavuus säilyi poikkeuksellisen kireästä markkinatilanteesta huolimatta tyydyttävänä, vaikka laski selvästi edellisestä vuodesta. Toiminnan painopiste oli rakentaa strategian mukaisia valmiuksia tulevaisuuteen hyödyntäen alan rakennemuutoksia.

Tulevaisuuden näkymät

Etteplan ilmoittaa, että se on laajentanut asiakaskuntaansa huomattavasti tämän vuoden aikana samalla kun asiakassuhteet ovat syventyneet.Tehostetun toiminnan sekä laajemman asiakaskunnan johdosta yrityksellä on hyvät edellytykset kasvattaa liiketoiminnan volyymiä ja tulosta.

Kuormituksen vaihtelun tasaamiseen on panostettu, jonka seurauksena yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet joustavalle ja entistä kannattavammalle toiminnalle.

Etteplan pyrkii edelleen vahvistamaan ja kasvattamaan kaikkia neljää liiketoiminta-aluettaan niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Keskeiset keinot ovat koulutus, rekrytointi, asiakkaiden ulkoistusprojektit ja yritysostot.

Markkinatilanteen odotetaan säilyvän kireänä kunnes maailmanmarkkinatilanteessa olevat epävarmuustekijät väistyvät. Saavutetun markkina-aseman ja kasvaneen liiketoiminnan seurauksena yhtiön kilpailuasema säilyy vahvana, mikä antaa Etteplanin mukaan hyvät edellytykset sekä liikevaihdon että liikevoiton kasvuun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Tuoreimmat osastosta