200302683 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Pankit odottavatkulutusluottojen kallistuvan

Julkaistu: 11.2.2003 20:26

Pitkälle edennyt direktiiviesitys tuo luottolaitoksille uusia velvoitteita

Pankkien mielestä kuluttajainsuojalain uudistus ehdotetulla tavalla lisää luotonsaajien kustannuksia ja vähentää luotonantoa. EU:ssa vireillä oleva lakihanke parantaa kuluttajien asemaa ja tuo luottolaitoksille uusia velvoitteita. Hanke on edennyt jo pitkälle.

Suomen Pankkiyhdistyksen johtajan Erkki Kontkasen mukaan direktiiviehdotus lisää toteutuessaan kulutusluottojen kustannuksia perusteettoman paljon. Hänen mielestään sekä käsittelypalkkiot että korot nousevat, jos ehdotus astuu voimaan nykymuodossaan. Kontkanen odottaa myös, että luottojen myöntäminen kiristyy.

– Lisääntyneet riskit otetaan huomioon kustannuksissa.

Pankkiyhdistys ei sulata esimerkiksi direktiiviesityksen kohtaa, että luotonantajan on kaikin mahdollisin tavoin varmistettava luotonsaajan maksukyky. Kontkasen mukaan esitys lisäisi luotonantajan varmistustyötä.

– Pitkälle viety luotonantajan vastuu jäykistäisi kulutusluottojen myöntämistä.

Kontkasen mielestä luotonantaja voi jatkossa joutua vastuuseen, mikäli katsotaan, että se ei ole riittävästi tarkistanut luotonsaajan maksukykyä. Nykyään konkreettisia lakipykäliä aiheesta ei ole. Kontkanen pelkää myös, että luotonsaajat voivat jatkossa saada osan veloistaan anteeksi.

Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen pitää pääasiassa hyvänä asiana, että direktiiviesitys lisää maksukyvyn tarkistusvelvoitteita.

– Esimerkiksi pienissä luotoissa luotonantajalla ei tulisi olla velvollisuutta tarkistaa hakijan luottotietoja.

Takauksilletulossa aikaraja

Kontkanen kritisoi myös sitä, että tiettyjen kulutusluottojen takaukset pätisivät enintään kolme vuotta. Vakuussopimuksia voitaisiin jatkaa ainoastaan takaajien suostumuksella. Nykyään aikarajaa ei ole.

Esimerkiksi autoluotot ovat tyypillisesti viiden vuoden mittaisia.

– Yli kolmen vuoden aikaisia ei myönnettäisi takauksen perusteella. Pankilla pitäisi olla joku muu vakuus, sanoo Kontkanen.

Kontkanen ei sulata myöskään direktiiviehdotuksen kohtaa, että kuluttaja voi vaatia korvausta myös luotonantajalta, jos hän ei saa tavaraa tai palvelua sovitusti.

– Luotonantaja ei voi vaikuttaa siihen, toimiiko tavaranmyyjä sopimusten mukaisesti, perustelee Kontkanen.

Kummoinen ei pidä uutena asiana sitä luotonantajan vastuuta tällaisissa tapauksissa.

– Periaate on jo nykyisessä kuluttajasuojalaissa.

Myös ehdotus, että kuluttaja voi palauttaa hyödykkeen peruuttaessaan sopimuksen myös luotonantajalle, rassaa pankkiyhdistystä. Pankkiyhdistyksen tulkinnan mukaan kuluttaja voisi palauttaa ruohonleikkurin rahoitusyhtiölle.

– Tavaran vastaanottaminen ei kuulu luotonantajalle, sanoo Kontkanen.

Kummoisen mukaan direktiiviehdotuksen tarkoitus ei ole, että luotonantaja joutuisi ottamaan vastaan hyödykkeen, jos sitä koskeva luottosopimus peruuntuu.

Kontkanen ei ole tyytyväinen myöskään siihen, että kuluttaja voisi purkaa luottosopimuksen 14 vuorokauden aikana sen solmimisesta. OM pitää uudistusta hyvänä.Toistaiseksi luottoja ei voi perua.

– Tämä voi johtaa pahimmillaan jopa keinotteluun, sanoo Kummoinen.

Myös oikeusministeriökriittinen

Oikeusministeriön mielestä direktiiviesityksen perintää koskevat säännökset eivät suojele kuluttajaa tarpeeksi hyvin. Kyse on perintäkuluista ja perintäkeinoista. Nykylain mukaan velallisen pitää korvata vain kohtuulliset perintäkulut.

– Direktiiviesityksen mukaan olisi sallittua periä kuinka suuria perintäkuluja tahansa, sanoo Kummoinen. 

Direktiiviesityksen perusteella kuluttaja joutuu pulittamaan korvauksia luotonantajalle myös sellaisissa tapauksissa, joissa hän nykyisin voi korvauksetta maksaa luoton etuajassa.

– Ehdotus on epäselvä, mutta todennäköisesti kuluttajien suoja heikkenisi, sanoo Kummoinen.

Takauksia voi nykyään antaa esimerkiksi vahingonkorvaustapausten varalle. Jos EU:n direktiiviesitys tulee voimaan tämä ei enää olisi mahdollista.

Kummoinen ei hyväksy tällaista rajoitusta.

– Takaus voi olla esimerkiksi nuorille ainoa käytetävissä oleva vakuus, koska heillä ei yleensä ole vakuudeksi kelpaavaa omaisuutta.

Tuoreimmat osastosta