200306693 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Nokian Jorma Ollilatyrmää osinkojen tuplaverotuksen

Julkaistu: 10.2.2003 20:10

Nokian pääjohtajan Jorma Ollilan mielestä tuloverotuksen keventäminen on ensisijainen tavoite

Nokian pääjohtajan Jorma Ollilan mielestä Arvelan verotyöryhmän ehdotukset eivät sellaisenaan voi toteutua. Hänen mukaansa esitetyt argumentit eivät puolusta Arvelan esityksiä yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumisesta.

– Arvelan työryhmän logiikka on sinänsä hyvä. Ongelma on, että USA:ssa mennään nyt päinvastaiseen suuntaan. Esitys ei siten iske ajan ytimeen, Ollila perusteli veronäkemyksiään Elinkeinoelämän valtuuskunnan Eva-Forumissa Helsingissä eilen.

Ollila ei myöskään pidä mitenkään varmana sitä, että EY:n tuomioistuin päätyisi kieltämään yhtiöveron hyvitysjärjestelmän.

– Saamieni tietojen mukaan tilanne on siellä 50–50. Ja vaikka EU kieltäisi yhtiöveron hyvitysjärjestelmän, tilanteesta selvitään lakimuutoksin, Ollila sanoi.

Hän puolusti voimakkaasti kymmenen vuotta sitten tehtyä yritysverotuksen uudistusta.

– Se on saanut paljon hyvää aikaan. Valtion verotulot ovat kasvaneet, yritysten taseet ovat ennätyksellisen vahvat ja yrittämisen suosio on kasvanut, Ollila listasi.

Arvelan työryhmä esitti yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumisen ohella sitä, että yhteisöveroprosentti laskettaisiin nykyisestä 29:stä 25 prosenttiin. Ollilan mielestä Suomen nykyinen yhtiöveron taso on ainakin vielä kohtuullinen.

– Se ei ole vielä ongelma. Uhka on se, että muualla verotusta jatkossa alennetaan. Myös Viron EU-jäsenyys tuo paineita Suomelle.

Ollilan mukaan yritykset suhtautuvat kuitenkin sijoituspäätöksiä tehdessään verotukseen kahdella tavalla. Toisille verotus on keskeinen kysymys, toiset taas tekevät päätökset muilla perustein. Hänen mukaansa Nokia kuuluu yrityksiin, jonka sijoittumispäätökset sanelevat muut tekijät kuin verotus.

Ollila: palkkaveroa kevennettävä

Ollilan mukaan Suomessa on kuitenkin välttämätöntä alentaa kokonaisveroastetta. Se tulisi tehdä hänen mukaansa ensi sijassa palkkaverotusta keventämällä.

– Korkea verotus on uhka hyvinvointivaltiolle. Veronalennuksilla luodaan talouteen dynamiikkaa ja uutta kasvua, jolla voidaan pitää yllä hyvinvointivaltiota.

Ollila varoitti Suomea Saksan tiestä. Hänen mukaansa Saksassa korkea verotus ja rakenteelliset heikkoudet ovat hidastaneet talouskasvua jo pitkään.

Jorma Ollilan kanssa Evan tilaisuudessa verotuksesta väitelleen ulkoministeri Erkki Tuomiojan (sd.) mielestä verotuksen alentamiseen ei ole Suomessa kilpailukykysyistä tarvetta.

Hänen mukaansa nykyisellä veroasteella on syntynyt kilpailukykyinen talous.

– En olisi veroja nostamassa enkä alentamassa. Verotuksen kokonaisuus on nyt vahva ja onnistunut, Tuomioja sanoi.

Hän muistutti siitä, että suomalainen hyvinvointimalli on johtanut tasa-arvoiseen yhteiskuntaan, josta hyötyvät kaikki.

– Suomessa on tarjolla koulutusta kaikille ja täällä ei ole syntynyt vartioituja alueita. Se on iso arvo, Tuomioja muistutti.

Tuomioja ei myöskään hyväksynyt Ollilan ajatusta siitä, että palkkaverotus veisi työhaluja korkeasti koulutetuilta osaajilta. Hänen mukaansa tuloloukkuja on vain matalien tulojen puolella ja niitäkin hallitus on Tuomiojan mukaan jo osittain purkanut pois.

Tuoreimmat osastosta