200307887 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Viisas yritys tekee monikulttuurisuudesta kilpailuvaltin

Julkaistu: 10.2.2003 16:26

Kun työpaikalla on ihmisiä sen seitsemästä maasta tai oma työhuone on tuhansien kilometrien päässä tutuista maisemista, työhön liittyy asioita, joista ei pelkällä ammattitaidolla selviä. Pitää ymmärtää ja hyväksyä erilaisuutta ja osata käyttää sitä työyhteisön hyväksi.

Viestinnän asiantuntijat Catherine Bartlett ja Aira Davidsson ovat kirjoittaneet kansainvälisen kaupan koulutuskeskuksen Fintran ja Multikustannuksen kirjasarjaan selviytymisoppaan monikulttuurisissa yhteisöissä työskenteleville.

Kansainvälinen tai monikulttuurinen työyhteisö edellyttää jäseniltään tavanomaista enemmän sosiaalisia taitoja, esimerkiksi joustavuutta, avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta sekä epävarmuuden ja moniselitteisyyden sietoa. Kaikkia näitä voi tekijöiden mukaan opiskella, elleivät ne kuulu luontaisiin ominaisuuksiin.

Sosiaalisen osaamisen alueita ovat tunneäly, viestintävalmiudet ja kulttuurinen osaaminen. Kansainvälisellä työpaikalla nämä taidot joutuvat koetukselle esimerkiksi neuvottelu- ja esiintymistilanteissa, ryhmätyöskentelyssä, henkilöjohtamisessa ja työyhteisön tietämyksen hallinnassa.

Eri kulttuureista tulevilla ihmisillä on erilainen käsitys ajasta, yksilön tai yhteisön korostumisesta työnteossa ja johtamisessa, epävarmuuden sietokyvystä tai viestinnän kerroksisuudesta. Kirja esittelee lyhyesti ja varsin ymmärrettävästi näitä ja monia muita inhimillisiä ominaisuuksia ja niiden ilmenemistä eri maissa.

Tältä osin sisällössä ei varsinaisesti ole mitään uutta: saksalaiset ovat asiakeskeisiä, amerikkalaiset epämuodollisia yksilöitä ja japanilaiset haluavat säilyttää kaikissa tapauksissa kasvonsa.

Kirjoittajat korostavat erilaisuuden hyväksymisestä tulevia hyötyjä monikulttuuriselle työyhteisölle: erilaiset lähestymistavat lisäävät luovuutta, niitten avulla voi seuloa pois huonoja ajatuksia ja estää laumasieluisuutta. Kun erilaisuuteen on opittu oman yrityksen sisällä, se on helpompi kohdata muuallakin.

Opas on tarkoitettu aikuis- ja jatko-oppilaitoksille ja niille, jotka työssään tai opinnoissaan ovat tekemisissä eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa.

Erilaisuuden hyväksyminen ja sen näkeminen yrityksen voimavarana antaa kyllä ajattelun aihetta samankin kulttuurin jäsenistä koostuvalle työpaikalle. Erot yksilöitten välillä ovat usein suurempia kuin kulttuuriryhmien väliset erot.

Perinteisistä alan teoksista kirja poikkeaa teoreettisen tarkastelukulmansa ansiosta. Tässä tapauksessa teoria on nimenomaan ansio. Se auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia, hälventämään kulttuurierojen arvottamista paremmiksi tai huonommiksi. Kirja etenee teoriasta käytäntöön loogisesti, huolellisesti ja kiitettävän lyhytsanaisesti. Laajemmasta tarkastelusta kiinnostuneille teoksessa on runsas kirjallisuusluettelo.

Improve Your Global Competence; Catherine Bartlett ja Aira Davidsson, ISBN 952-468-010-6. 185 sivua.

Tuoreimmat osastosta