200303592 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Vastuuvakuutus on kodin hankalin vakuutus

Julkaistu: 31.1.2003 12:22

Vakuutus korvaa tahattomia möhläyksiä

Vastuuvakuutukset aiheuttavat yksittäisistä vakuutuslajeista kaikkein eniten erimielisyyksiä ainakin vakuutuslautakunnan käsittelemien juttujen perusteella. Vakuutuslautakunnan tehtävänä on käsitellä vakuutussuhteeseen perustuvia, lain ja vakuutusehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevia erimielisyyksiä. Vakuutuslautakunnassa erimielisyydet käsitellään maksutta.

Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa. Vastuuvakuutus hankitaan yleensä kotivakuutuksen osana. Se on melko edullinen osa, joten sitä ei yleensä kannata jättää pois. Eri yhtiöiden vastuuvakuutukset ovat pääpiirteissään samanlaisia.

Kuluttajien vakuutustoimiston asiantuntijan Riitta Haapasaaren mukaan käytännön ongelmia korvaustilanteissa aiheuttaa nimenomaan korvausvelvollisuuden määrittely.

– Silloin tällöin vakuutettu ihmettelee, miksi korvausta ei makseta, vaikka hän on tehnyt kaiken ihan oikein ja vahinko silti tapahtui. Tällöin henkilö ei ole myöskään vahingonkorvausvelvollinen, eikä korvausta makseta vastuuvakuutuksesta. Vastuuvakuutuksesta korvataan möhläyksestä aiheutuneita vahinkoja, Haapasaari muistuttaa.

Rikos tai törkeä laiminlyönti on eri asia kuin möhläys. Tahallisella teolla aiheutettua vahinkoa ei korvata ollenkaan ja törkeällä huolimattomuudella aiheutetuissa vahingoissa vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta. Siten vastuuvakuutus toimii eri lailla kuin esimerkiksi liikennevakuutus, jossa vastapuolen vahingot korvataan liikennevakuutuksesta, vaikka vahingon aiheuttaja olisi syyllistynyt törkeään liikennerikkomukseen.

Vakuutusyhtiöiden asiantuntijoiden mukaan kiinnostus erilaisia vastuuvakuutuksia kohtaan on lisääntynyt. Ihmiset ovat aiempaa tietoisempia omista oikeuksistaan ja vahingoille halutaan löytää syyllinen – eli useimmiten maksaja. Vastuuvakuutuksilla varaudutaan omasta törmäilystä mahdollisesti koituviin kuluihin.

Kotivakuutukseen yleensä kuuluva vastuuvakuutus ei korvaa työelämässä sattuneita vahinkoja tai väärinkäytöksiä.

Työelämässä käytetään kahdenlaisia vastuuvakuutuksia. Perinteistä yhtiölle otettua vastuuvakuutusta voidaan käyttää korvattaessa yhtiön ulkopuolisille aiheutetut vahingot. Lisäksi erityisesti suurissa yrityksissä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille on otettu vastuuvakuutukset, jotka korvaavat näiden henkilöiden ulkopuolisille tai yhtiöille aiheuttamia vahinkoja.

– Lähtökohtaisesti yhtiön työntekijä ei ole vahinkoa kärsineelle vastuussa sellaisesta vahingosta, jonka hän on mahdollisesti aiheuttanut yrityksen työntekijänä. Tällaisissa tapauksissa vastuun kantaa ensisijaisesti yhtiö, Pohjolan korvauspäällikkö Riikka Kaivola sanoo.

Sonerassa yhtiön johtajia ja työntekijöitä on epäilty vakavista rikoksista. Tämänkaltaiset rikkomukset voivat periaatteessa aiheuttaa myös vahingonkorvausvastuita. Jos rikoksia on tehty, vastuuvakuutukset eivät helpota rikokseen syyllistynyttä mahdollisten korvausten maksussa.

Mitkään muutkaan vakuutukset eivät suojaa oman rikollisen toiminnan aiheuttamilta kuluilta. Yksityishenkilöt voivat kattaa oikeudenkäyntikulujaan yleensä kotivakuutuksiin kuuluvan oikeusturvavakuutuksen avulla. Oikeusturvavakuutus korvaa kuluja esimerkiksi riita-asioissa ja rikosasioissa silloin, jos vakuutettu on rikoksen uhri. Jos vakuutettu on syytettynä rikoksesta, ei oikeusturvavakuutuksesta yleensä ole apua.

Tuoreimmat osastosta