200309421 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Velkasovinto-ohjelmaei kiinnosta velallisia

Julkaistu: 30.1.2003 16:05

Hallituksen ja pankkien juhlallisesti viime keväänä Smolnassa allekirjoittama velkasovinto-ohjelma ei näytä kiinnostavan velallisia. Pankit ja eri ministeriöt sopivat, että pankit ottavat kahden vuoden aikana yhteyttä kaikkiin 1990-luvun alun laman aikana velkaantuneisiin ja tekevät heille henkilökohtaiset vapaaehtoiset maksuohjelmat. Myöhemmin mukaan lähtivät Suomen Perintätoimistojen liitto ja Kontotjänst i Sverige Ab.

Pankit ovat postittaneet ohjelman mukaisesti vuosina 1990–1994 ylivelkaantuneille jo yli 30 000 kutsukirjettä neuvotteluihin. Toistaiseksi vain 5 500 velallista on vastannut pankkien kutsuun. Suomen pankkiyhdistyksen toimitusjohtajan Markus Fogelholmin mukaan pankit ovat satsanneet ohjelmaan paljon. Vastaanotto ei ole ollut sitä, mitä pankit olisivat toivoneet.

Vapaaehtoista velkasovinto-ohjelmaa on kritisoitu muun muassa siitä, ettei se sido ulkomaisia perintäyhtiöitä ja pankkeja. Kritiikki on varmasti aiheellista, mutta se ei selitä sitä, miksi velalliset eivät ole kiinnostuneita heille esitetyistä neuvottelukutsuista. Velkasovinto-ohjelma on puutteineenkin yksi mahdollinen keino vapautua lamavuosien aiheuttamasta elinikäisestä velka- ja ulosottokierteestä.

Sovinto-ohjelman toteutumista seuraamaan perustetun seurantaryhmän pitää ryhtyä pikaisesti selvittämään, miksi vain vajaa viidennes neuvottelukutsun saaneista ylivelkaantuneista on vastannut kirjeeseen.

Tuoreimmat osastosta