200303721 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Korkomenojen laskusta valtiolle miljardisäästöt

Julkaistu: 20.1.2003 19:38

Näkemykset vaalikauden veronkevennysvarasta vaihtelevat rajusti

Valtion korkomenot putoavat seuraavan vaalikauden aikana yhteensä miljardi euroa. Sillä pystytään rahoittamaan jo puolet puoluejohtajien lupailemista parin miljardin euron suuruisista tuloveron kevennyksistä.

Korkomenojen putoaminen johtuu vanhojen korkeakorkoisten viitelainojen erääntymisestä. Suurimman helpotuksen valtion korkomenoihin tuo maaliskuussa 2004 erääntyvä 5,6 miljardin euron suuruinen laina, jonka kuponkikorko on 9,5 prosenttia. Sen korvaaminen nykyisen korkotason mukaisella rahoituksella tuo vuosittain noin 250 miljoonan euron korkosäästöt.

Säästöjen ajoittuminen lähivuosille riippuu siitä, miten Valtiokonttori lainan korvaa. Todennäköisesti sen osittaiseen takaisinostoon huutokaupoissa ryhdytään jo lähiaikoina. Korvausmekanismista riippumatta lainan erääntyminen tuo valtiolle lähivuosina huomattavan vuosittaisen korkosäästön.

Tämän ja ensi vuoden aikana erääntyy Valtiokonttorin apulaisjohtajan Erja Ketkon mukaan myös pienempiä valuuttamääräisiä velkoja, joiden kaikkien kuponkikorko on nykyistä korkotasoa korkeampi.

Valtion vuodenvaihteen 59,3 miljardin velasta valuuttamääräisen velan osuus oli 7,8 miljardia euroa. Emu-valuutoissa velasta on valtaosa eli 51,5 miljardia euroa.

Korkomenojen putoaminen on tuonut pelivaraa valtiontalouteen jo monen vuoden ajan. Korkomenoja on alentanut ensi sijassa korkotason lasku.

Verotulojen arviointion hyvin hankalaa

Valtion velka on myös kutistunut jonkin verran. Valtion velka oli enimmillään vuonna 1999 noin 68,9 miljardia euroa. Vuotuiset korkomenot ovat pudonneet vuoden 2000 tasolta yli miljardi euroa. Tänä vuonna korkomenot ovat silti noin kymmenesosa valtion menoista eli runsaat kolme ja puoli miljardia euroa.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen Vattin tutkimusprofessorin Jaakko Kianderin mukaan korkomenojen putoaminen tuo valtiontalouteen pelivaraa. Näin puoluejohtajien Vero 2003 -tapahtumassa lupaamat parin miljardin euron veronkevennyslupaukset eivät ole epärealistisella pohjalla.

– Kahden miljardin euron palkkaveron kevennykset eivät uhkaa valtion talouden tasapainoa, jos talous kasvaa ennakoitua keskimääräistä 2,5 prosentin vuosivauhtia. Kasvu tuo lisää verotuloja, Kiander arvioi.

Hänen mukaansa valtion menot voivat lisäksi kasvaa vaalikauden aikana reaalisesti prosentin ilman, että valtiontalouden tasapaino horjuu.

Korkomenojen lasku ei poista lisälainan tarvetta

Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen on varovaisempi. Hänen mukaansa budjettisuunnittelun lähtökohtana on se, että korkomenot putoavat jo tänä vuonna noin 250 miljoonaa euroa. Siitä huolimatta valtio voi ajautua lähivuosina lisävelanottoon.

Valtiontaloutta vaikeuttaa Sukselaisen mukaan se, että verotulot eivät välttämättä kasva yhtä jalkaa talouskasvun kanssa, kuten yleensä on käynyt. Viime vuoden lopulla tehdyssä Suomen vakausohjelman tarkistuksessa verotulojen ennakoidaan kasvavan hitaammin kuin bruttokansantuote. Tärkeimpänä syynä tähän on kansainvälinen verokilpailu, jonka pelätään syövän valmisteverojen ohella muitakin verotuottoja.

Tänä vuonna VM ennakoi verotulojen pysyvän viime vuoden tasolla, vaikka talouskasvun odotetaankin kiihtyvän jopa lähelle kolmea prosenttia. Erityisesti yhteisöveron tuoton odotetaan putoavan vuonna 2003.

Alkoholi- ja autoveron tuotto saattaa laskea

Tiedossa on lisäksi se, että alkoholi- ja tupakkaveron tuotto putoaa lähivuosina. Autoveron tuottoonkin liittyy epävarmuutta. VM on ennakoinut valmisteverojen tuoton putoavan 1,2 miljardia euroa vuoteen 2006 mennessä.

Kiander ei usko, että alkoholi-, tupakka- ja autoveron tuotto putoaisi merkittävästi ainakaan ensi vaalikauden aikana. Alkoholiveron pudotusta korvaa kasvava kotimaan myynti. Autoveron laskun taas korvaa autokaupan vilkastuminen.

Lisäksi työllisyyden oletettu kohentuminen vähentää valtion menoja ja lisää verotuloja. Tosin kovin varmaa työttömyyden alentuminen ei nykynäkymin ole.

Tuoreimmat osastosta