200308857 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Varsinaissuomalaisten yrittäjien luottamus viime vuoden tasolla

Julkaistu: 9.1.2003 14:41

Pessimistejä vain kymmenkunta prosenttia

Varsinaissuomalaisten pk-yritysten odotukset alkaneelle vuodelle ovat pysytelleet lähes viime vuoden tasolla. Liikevaihdon kasvua odottaa 40 prosenttia, ennallaan pysyvää liikevaihtoa 49 prosenttia ja laskua 11 prosenttia vastaajista Varsinais–Suomen Yrittäjien ja Osuuspankkien teettämässä maakuntaennusteessa.

Myös kannattavuuden osalta luvut ovat lähellä viime vuotta: 33 prosenttia vastanneista yrittäjistä odottaa paranevaa kannattavuutta, 56 prosenttia tilanteen säilymistä ennallaan ja 15 prosenttia heikkenemistä.

Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan Henri Wibomin mukaan seutukunnittaisia ja alakohtaisia erojakin löytyy.

– Toimialoista positiivisimmat odotukset ovat maa–, kala– ja riistatalouden, palvelujen sekä kuljetus– ja tietoliikennealojen yrityksissä. Myös liikevaihdoltaan suurimmat yritykset ovat keskimääräistä toiveikkaampia, hän sanoo.

Lisää henkilökuntaa aikoo palkata 14 prosenttia vastaajista, väen vähentämistä suunnittelee kahdeksan prosenttia ja nykyisen henkilöstömäärän säilymiseen uskoo 78 prosenttia vastaajista. Luvut ovat viime vuoden tasoa.

Varsinaissuomalaiset yritykset ovat melko tyytyväisiä yhteistyöhön kuntien kanssa. Hyvänä tai erinomaisena yhteistyötä pitää 40 prosenttia vastaajista, tyydyttävänä 44 prosenttia ja huonona 17 prosenttia. Tyytyväisimpiä yrityksiä löytyy Salon seudulta ja Vakka–Suomesta. Vastaajista 38 prosenttia arvioi ammattitaitoisen työvoiman löytämisen olevan tällä hetkellä aikaisempia vuosia vaikeampaa. Noin puolet arvioi tilanteen säilyneen muuttumattomana ja 11 prosenttia helpottuneen nykyisestä.

– Uusien työntekijöiden saaminen on vaikeutunut erityisesti rakentamisessa sekä kuljetuksessa ja tietoliikenteessä,Wibom kertoo.

Maakuntaennuste -kyselytutkimukseen vastasi lähes 1200 varsinaissuomalaista pk-yrittäjää.

Tuoreimmat osastosta