Mukana myös kolme muuta maata - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

EU:n komissio tyrkkii Suomea sähköiseen rahaan

Julkaistu: 7.1.2003 13:32

EU:n komissio vaatii Belgialta, Suomelta, Ranskalta ja Kreikalta kirjallista vastausta, miksi ne eivät toteuttaneet direktiivejä liiketoiminnan aloittamisesta sähköisellä rahalla.

Sähköisellä rahalla tarkoitetaan komission mukaan kolikoita ja seteleitä korvaavaa elektroniselle laitteelle yleensä sirukortille, sähköiseen kukkaroon (kuten Belgian Proton-järjestelmä) tai tietokoneen muistiin tallennettua rahaa, joka hyväksytään muissa yrityksissä kuin sen liikkeeseenlaskijassa ja joka on tarkoitettu arvoltaan pienten sähköisten maksujen maksamiseen.

Sähköisen rahan on oltava lunastettavissa, jotta käyttäjien luottamus voidaan taata. Lunastamisessa tulee aina käyttää nimellisarvoa.

Direktiiveillä pyritään komission mukaan helpottamaan sähköisen kaupan kehitystä EU:ssa ja antamaan vähimmäissäännöt, joilla varmistetaan, että sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat toimivat terveellä ja vakaalla pohjalla, jolloin myös tuetaan sekä yritysten että kuluttajien luottamusta sähköiseen kauppaan.

Epätervettä kilpailua vastaan

Komissiosta korostetaan, että direktiivillä pyritään myös estämään mahdollinen kilpailun vääristyminen sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden välillä. Tämä koskee erityisesti kilpailua vakiintuneiden luottolaitosten ja muiden sähköistä rahaa liikkeeseen laskevien yritysten välillä.

Jotta voitaisiin kattaa sähköisen rahan liikkeeseenlaskuun liittyvät erityisriskit, toiminnan vakauden valvonnan on oltava kohdennettua ja näin ollen myös kevyempää kuin luottolaitoksiin sovellettava valvonta.

Tuoreimmat osastosta