200204161 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kuormitus kohdalleen

Julkaistu: 20.12.2002 16:08

Työelämän jaksamisohjelman uusi julkaisu:

Liian paljon ja huonosti organisoituja töitä huonoissa oloissa – siinä klassiset ainekset kuormittavaksi koettuun työhön. Työelämän jaksamisohjelmassa julkaistun Kuorma kevyemmäksi -oppaan tekijät painottavat, että työn kuormittavuus itsessään ei ole huono asia, vaan hankaluutena on löytää tasapaino.

Liika kuormitus vähentää työhyvinvointia ja heikentää työn laatua, mutta liian vähäinen kuormitus vähentää motivaatiota ja lisää syrjäytymisriskiä. Kuormittavuuden tunne on henkilökohtainen, mutta tilanne on vakava, jos mikään työhön liittyvä ei enää kiinnosta.

Oppaan kirjoittanut ylitarkastaja Olavi Parvikko sosiaali- ja terveysministeriöstä näkee kuormituksen säännöllisen arvioinnin tulevan yhä tärkeämmäksi. Kun työntekijät voivat hyvin, työn laatu ja tuottavuus kasvavat.

Työterveyshuoltolain mukaan työntekijän pitää perustellusta syystä saada selvitys työkuormituksesta, ja vuodenvaihteessa voimaan tulevassa uudessa työturvallisuuslaissakin painotetaan kuormittavuuden tarkkailua. Kuorma kevyemmäksi -oppaan pitäisi auttaa työnantajaa sekä työsuojelu- ja työterveysväkeä etsimään omalle työpaikalle sopivat menetelmät. Tällaista opasta on kaivattu, sillä lähes koko 15 000 kappaleen painos oli myyty jo julkaisupäivänä.

Nyt eletään arviointibuumia, mutta oppaan tekijöiden mukaan pelkkä mittaus ei auta jaksamaan töissä. Työpaikalla pitäisi pystyä keskustelemaan avoimesti asioista.

Haastattelut, havainnointi ja vuorovaikutusmenetelmät sopivat etenkin pienille työpaikoille, suurilla työpaikoilla kyselytutkimus on helpoin toteuttaa. Kriisin tai konfliktin kanssa painivalla työpaikalla toiminnallinen menetelmä tai havainnointi toimii kyselyä paremmin. Kyselyjen heikkoutena on, että mittaaminen on helppoa, mutta aikaa vievä kehittäminen unohtuu – vaikka juuri sen pitäisi olla tavoitteena. Työn kuormituksen arvioinnin kehittäminen on osa työministeriön koordinoimaa työssä jaksamisen ohjelmaa.

Kuorma kevyemmäksi -opas ja Työn kuormittavuuden mittarit -selvitys: www.mol.fi/jaksamisohjelma/tutkimukset.

Tuoreimmat osastosta