200204425 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Pikkujoulut ja joululahjat kiinnostavat myös verottajaa

16.12.2002 14:08

Henkilökunnalle järjestetyistä pikkujouluista aiheutuneet menot sisällytetään tilinpäätöksessä tuloslaskelman erään Liiketoiminnan muut kulut. Henkilösivukuluina saa esittää ainoastaan välittömästi palkkojen perusteella määräytyviä henkilösivukuluja, kuten sosiaaliturvamaksu.

Myös tavanomaiset henkilökunnalle annetut joululahjat voidaan esittää Liiketoiminnan muina kuluina. Näiden kohdalla on hyödyllistä ottaa huomioon myös veronäkökulma. Vähäinen esinelahja on verovapaa, kunhan se ei ole helposti ja tavanomaisesti muutettavissa rahaksi. Arvokkaat lahjat sekä vähäisetkin ostokortit ja henkilöiden itsensä valitsemat esineet katsotaan yleensä veronalaiseksi palkkatuloksi.

Korkein hallinto-oikeus on katsonut esimerkiksi, että kun yritys antoi henkilökunnalleen yrityksen logolla varustetun kalenterin, 20 kappaletta 0,34 euron arvoisia joulupostimerkkejä sekä tilauskortin, joka oikeutti tilaamaan yhden aikakauslehden vuosikerran, niin lehden vuosikerta oli palkkatuloa. Kalenteri ja joulupostimerkit olivat vähäisiä joululahjoja, joita ei katsottu palkaksi. Palkkatulkinta aiheuttaa muun muassa velvollisuuden ennakonpidätyksen toimittamiseen sekä muita työnantajavelvoitteita.

Veronalaista palkkatuloa eivät ole tavanomaista pikkujoulunviettoa vastaavat matkat, teatterissa käynnit ja vastaavat tilaisuudet, jotka työnantaja on valinnut. Veronalaiseksi katsotaan yleensä yrityksessä työskentelemättömän puolison mukanaolo vapaa-ajan matkalla.

Korkeimmalla hallinto-oikeudella oli ratkaistavanaan tapaus, jossa Oulun läänistä oleva pankki järjesti henkilökunnalleen ja johtokunnalleen teatterimatkan Helsinkiin. Matka suoritettiin lentäen ja Helsingissä majoituttiin hotelliin. Matka korvasi joululahjan ja erillisen pikkujoulujuhlan. Matkan kustannukset henkilöä kohden olivat 228 euroa. Henkilökunnan ja johtokunnan jäsenten osalta katsottiin, että teatterimatka on kohtuullinen henkilökuntaetu. Sen sijaan matkalle osallistuneiden puolisoiden osalta matkaa pidettiin henkilökunnan/johtokunnan jäsenen veronalaisena tulona.

Jos pikkujoulutapahtumaa tai joululahjaa käsitellään verotuksessa palkkana, sitä on suositeltavaa käsitellä samalla tavalla myös kirjanpidossa. Palkkana käsiteltävät erät esitetään tuloslaskelman ryhmässä Henkilöstökulut.

Edustusmenoista vähennyskelpoista elinkeinoverotuksessa on vain puolet. Henkilökunnalle järjestetyt tilaisuudet eivät ole edustusta. Näin ollen niistä elinkeinotoiminnassa aiheutuneet menot ovat kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia. Sama koskee myös palkoiksi tulkittuja etuja.

Asiakkaille ja sidosryhmille järjestetyt pienimuotoiset glögi-tilaisuudet ovat pr-luontoisia, eikä niitä katsota edustamiseksi. Niistä aiheutuvat menot ovat verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia. Jos yritys järjestää erikseen kutsumilleen asiakkaille tavallisen pr-toiminnan ylittäviä tilaisuuksia, esimerkiksi illalliskutsuja, on kysymys edustusmenoista, joista tuloverotuksessa saa vähentää vain puolet. Tuloslaskelmassa sekä pr-tilaisuuksien että edustustilaisuuksien menot vähennetään Liiketoiminnan muina kuluina. Juoksevassa kirjanpidossa verotusasemaltaan erilaisia menoja on syytä seurata erikseen, esimerkiksi omilla tileillään, jotta veroilmoitus voitaisiin johtaa kirjanpidosta ja jotta tarkastusmahdollisuus olisi turvattu.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?