200209967 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Tikka puolustaa osinkojen kahdenkertaista verotusta

Julkaistu: 4.12.2002 20:29

Kansainväliset pörssiyhtiöt hyötyisivät, pk-yritykset kärsisivät verouudistuksesta

Professori Kari S. Tikka puolustaa voimakkaasti Arvelan verotyöryhmän esitystä yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumisesta.

Itsekin Arvelan työryhmässä istunut Tikka vastasi veroesityksiin kohdistuvaan arvosteluun WSOY:n aamukahvitilaisuudessa eilen. Hänen mukaansa isot pörssiyhtiöt Nokia etunenässä hyötyisivät selvästi työryhmän esittämistä uudistuksista, koska se ei lisäisi yhtiöiden, vaan yksityishenkilöiden verorasitusta.

Tämä perustuu siihen, että osinkojen kahdenkertaisen verotuksen lisäksi työryhmä ehdotti muun muassa yhtiöverokannan laskemista nykyisestä 29 prosentista 25 prosenttiin.

– Uudistus lisäisi suomalaisyritysten kiinnostavuutta sijoituskohteena ulkomailla. Alentuneen verokannan ansiosta suomalaisyhtiöt voisivat maksaa parempia osinkoja, Tikka perustelee.

Eniten Arvelan työryhmän esitystä yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumisesta ovat arvostelleet omistajayrittäjät, joiden verotus kiristyisi esityksen myötä. Tikan mielestä uudistus ei kokonaisuutena kuitenkaan tekisi pk-yrittäjien tilannetta kohtuuttomaksi.

– Yrittäjän verotus ei nousisi uudistuksen myötäkään palkansaajien verotuksen tasolle. Lisäksi esittämämme 43,75 prosentin vero on vasta eurooppalaista keskitasoa.

Tikan mukaan osakeyhtiömuotoa käytetään Suomessa tällä hetkellä liikaa, koska osakeyhtiöiden verokohtelu on tällä hetkellä kevyttä.

– Suomessa on esimerkiksi osakeyhtiömuotoisia lakiasiantoimistoja, joiden omistajina ovat osakeyhtiöt ja vasta seuraavaksi tulee fyysinen henkilö.

Osakesijoittajallekaan osinkojen verotus ei Tikan mielestä ole kohtalokasta.

– Suurin osa kotitalouksista sijoittaa enemmän arvonnousuodotusten, ei osinkojen vuoksi.

Suomessa otettiin 1990-luvun alussa käyttöön yhtiöveron hyvitysjärjestelmä juuri veroprofessori Tikan esityksestä. Hänen mukaansa aika on nyt kuitenkin ajanut sen ohi. Monissa Euroopan maissa yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä on jo luovuttu tai päätetty luopua.

EY-tuomioistuimessa on käsiteltävänä valitus, jossa yhtiöveron hyvitysjärjestelmää väitetään syrjiväksi. Jos EY-tuomioistuin päätyy ratkaisussaan siihen, Suomen on luovuttava järjestelmästä.

Kannattaako odottaaEY-tuomioistuinta?

Tikan mielestä ei kannata kuitenkaan jäädä tumput suorina odottamaan EY-tuomioistuimen päätöstä, joka tulee joskus vuonna 2004.

– Onko järkevää pitää yllä järjestelmää, joka jää joka tapauksessa kansainväliseksi harvinaisuudeksi, Tikka ihmettelee.

Suomen verotuksen uudistuksista päätetään ensi keväällä uuden hallituksen ohjelmaneuvotteluissa. Tikka toivoo, että verotuksen linjat päätettäisiin tuolloin koko vaalikaudeksi. Hänen mukaansa suuria uudistuksia tuskin ehditään saattaa voimaan ennen vuotta 2005.

Kovasta hyvitysjärjestelmää kohtaan esitetystä arvostelusta huolimatta Tikka uskoo, että siitä päätetään jossain muodossa luopua.

– Ihmettelen, jos Suomessa on vielä 2006 käytössä nykyinen yhtiöveron hyvitysjärjestelmä, Tikka sanoo.

Tuoreimmat osastosta