200209163 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Kaupunkivaltion paluu

Julkaistu: 26.11.2002 16:19

Tietotekniikan ja viestintäteknologian nopea kehitys vahvistaa kaupunkien ja alueiden merkitystä. Etenkin taloudellisessa yhteistyössä painopiste siirtyy kansallisten hallintokeskusten välisistä suhteista kaupunkivaltioita muistuttavaan järjestelyyn.

Yhdysvalloissa talous rakentuu jo nyt alhaalta ylös, siten että paikalliset kasvukeskukset kuten Boston, Seattle ja Piilaakso ovat Washingtonin talouspolitiikan vetureita. Japanissa nopeat luotijunayhteydet ilmentävät käsitystä, että kaupunkien välillä pitää olla vuorovaikutusta ja viestintää. Kiinan taloutta ajaa Shanghai, kun taas pääkaupunki on kasvanut huomattavasti hitaammin.

Samaan aikaan Suomessa monet meistä iloitsevat, että Suomi ylsi tällä kertaa kakkoseksi World Economic Forumin kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa ja vain Yhdysvallat ohitti meidät vuoden aikana. Innokkaina toistamme ja kiteytämme Helsingin ohjauksessa menestysreseptiämme ohjelmiksi, jonka puitteissa levitämme kansallista malliamme jokaiseen peräkylään.

Euroopan komission visio on, että kaupunkien yritykset, kansalaiset ja viranomaiset voivat esimerkiksi internetin ja mobiiliteknologian avulla olla sujuvasti yhteydessä toisiinsa ohi maidensa pääkaupunkien. Vision mukaan Helsinki ei ole enää maansa ehdoton keskus, vaan myös taloudellisessa kilpailutilanteessa muiden kaupunkien kanssa.

Vuonna 2000 alkunsa saanut Tampereen kaupungin eTampere-hanke on ensimmäisiä eurooppalaisia hankkeita, jossa kiinnostus kasvukeskuksiin ja kaupunkien väliseen vuorovaikutukseen on liitetty tietotekniikan ja viestintäteknologian uusiin mahdollisuuksiin. Tampereen mallia on sovellettu myös Turussa ja Itä-Suomessa.

Uuden toimintatavan organisoituminen on vasta alullaan. Tietämyksen kitkaton ja nopea siirto kaupungista toiseen merkitsee mahdollisuuksia ja haasteita julkisen vallan johtajille ja liikkeenjohtajille. Unohtaa ei voi avustavien tahojen kuten tutkijoiden, konsulttien, kansainvälisten finanssianalyytikoiden ja talousjournalistien rooleja.

Samaan aikaan kun monet suomalaiset siis keskittyvät juhlimaan päättyvän kauden tuloksia, toiset ovat jo aloittamassa uutta kautta.

Kirjoittaja on töissä Jaakko Pöyry Consultingilla sekä toimii dosenttina Helsingin kauppakorkeakoulussa ja Taideteollisessa korkeakoulussa.

Tuoreimmat osastosta