200201720 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Epävarmuus kasvattaa johdannaismarkkinoita

Julkaistu: 25.11.2002 17:28

Maailman johdannaismarkkinat ovat jatkaneet kovaa kasvuaan, kun talouskehityksen epävarmuus on lisännyt myös valuutta- ja arvoparimarkkinoiden ailahtelua.

Pankkien keskenään ja asiakkaidensa kanssa tekemiä niin sanottuja otc-johdannaisia oli kesäkuun lopussa liikkeessä 128 biljoonan eli 128 000 miljardin dollarin arvosta, arvioi Kansainvälinen järjestelypankki BIS markkinakatsauksessaan. Liikkeessä olevien johdannaissopimusten nimellisarvo ei ole milloinkaan aikaisemmin ollut yhtä suuri. Viime vuodenvaihteesta sopimusten arvo kasvoi 15 prosenttia.

Valtaosa maailman johdannaissopimuksista on otc-johdannaisia, joiden määrä on moninkertaisesti virallisten johdannaispörssien sopimuskantaa suurempi. Pörssien ja pörssien ulkopuoliset markkinat toimivat osin eri periaatteilla, mutta muun muassa lievempi valvonta ja tilanteen mukaan vapaasti muotoiltavat sopimukset ovat innostaneet pankkeja toimimaan pörssien ulkopuolella.

Suurin osa maailman johdannaissopimuksista on korko-swappeja eli koronvaihtosopimuksia ja muita korkojohdannaisia. Korkosopimusten osuus koko johdannaismarkkinoista on yli 80 prosenttia. Toiseksi suurin osa-alue ovat valuuttaoptiot, -termiinit ja muut valuuttajohdannaiset, joiden markkinaosuus on 16 prosenttia.

Maailman johdannaismarkkinoita hallitsee kourallinen suurpankkeja, joista JP Morgan Chasen kaltaiset yhdysvaltalaispankit ovat aktiivisimpia.

Yhdysvaltain pankkien johdannaistoimia valvova virasto Comptroller of the Currency OCC on arvioinut, että puoli tusinaa maan suurinta pankkia hallitsee yli 90:tä prosenttia johdannaismarkkinoista.

Samoin reilusti yli 90 prosenttia kaikista otc-sopimuksista on pankkien keskenään tekemiä. Valuutta- tai korkoriskejä suojaavien loppuasiakkaiden osuus markkinoista on hyvin pieni.

Tuoreimmat osastosta