200204944 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Yritysfuusiot ovat aina vaikeita

Julkaistu: 18.11.2002 17:34

Pankkikonserni Nordean hallituksen puheenjohtajan Hans Dalborgin mielestä kaksi kolmasosaa pohjoismaisista yritysfuusioista ei savuta tavoitteeksi asetettuja synergiaetuja. Hänen mukaansa aikaa ja energiaa kuluu siihen, kun mietitään, ketkä nimitetään johtajiksi ja millaista palkkaa heille maksetaan. Onnistuneen fuusion edellytyksiin kuuluvat Dalborgin mielestä nopeat johtajavalinnat.

Ei ole mitenkään yllättävää, että Dalborg pitää Meritan ja Nordbankenin sekä finanssikonserniin myöhemmin liittyneiden tanskalaisen Unidanmarkin ja norjalaisen Christiania Bankin yhdistymistä onnistuneena. Alussa ongelmalliseksi koettu kielikysymyskin ratkesi, koska tanskalaisten mukaantulon takia yhteiseksi kieleksi vakiintui englanti.

Henkilökysymykset ovat vaikeita. Esimerkiksi ruotsalaisen Telian ja norjalaisen Telenorin pitkälle valmisteltu fuusio kaatui kiistaan johtajien henkilöstä. Soneran ja Telian fuusion toteuttamisen yhteydessä kiistaksi nousi Telian toimitusjohtajan Anders Igelin hallituspaikka. Liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi (kok.) riitautti asian, koska Igelin nimittäminen hallitukseen oli selkeästi Suomen ja Ruotsin valtioiden tekemän fuusiosopimuksen vastainen.

Henkilökysymykset ovat tietenkin tärkeitä ja niistä taistelu inhimillistä. Fuusiota suunniteltaessa pitää muistaa, että yhdistymisen edellytysten pitää kestää senkin jälkeen kun henkilöt vaihtuvat. Työntekijöiden, omistajien ja muiden sidosryhmien kannalta tärkeämpää on, miten yritystä johdetaan kuin se kuka johtaa.

Tuoreimmat osastosta