2002028 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Talousneuvoston työryhmä keventäisieniten pieni- ja suurituloisten veroja

Työttömyys ja verokilpailu pakottaavat uudistuksiin

13.11.2002 19:22

Talousneuvoston verotyöryhmä esittää verotukseen laajoja uudistuksia. Niihin pakottavat kansainvälinen verokilpailu ja tarve nostaa työllisyysastetta.

Työryhmä keventäisi ansiotulojen verotusta kautta linjan. Kevennysten painopisteen pitäisi kuitenkin olla aivan pienituloisimmissa ja suurituloisimmissa. Suurelle keskituloisten joukolle olisi tarjolla pienemmät kevennykset. Työryhmä alentaisi kansainvälisten paineiden vuoksi yritysveroa, mutta olisi valmis kiristämään osinkojen ja muun pääoman verottamista sekä lahja- ja perintöveroa.

– Kokonaisuutena paineet ovat lähiaikoina enemmän verotuksen keventämisen kuin kiristämisen puolella, sanoi työryhmää vetänyt talousneuvoston pääsihteeri Seppo Leppänen.

Verouudistukset tulisi Leppäsen mukaan tehdä niin, että julkisen talouden tasapaino ei järky. Käytännössä verotuksen keventäminen pakottaa pysäyttämään julkisten menojen kasvun ja johtaa jopa menoleikkauksiin.

Leppäsen työryhmän raportti luovutettiin eilen pääministeri Paavo Lipposen (sd.) johtamalle talousneuvostolle.

Matalapalkkaistentyöllistymistä tuettava

Leppäsen mukaan työryhmän yhtenä lähtökohtana oli työllisyysasteen nostaminen. Nykyistä korkeampi työllisyysaste mahdollistaisi hyvinvointipalveluiden rahoittamisen nykyistä kohtuullisemman kokonaisveroasteen avulla.

Työllisyyttä työryhmä parantaisi tekemällä matalapalkkatyöstä nykyistä kannattavampaa. Siihen päästäisiin pienituloisten veronalennuksilla ja alentamalla matalapalkkaisten työantajamaksuja.

Työryhmä haluaisi lisäksi selvittää, voiko arvonlisäveron maksuvelvollisuuden alarajasta tehdä liukuvaa. Se parantaisi pienyritysten kasvumahdollisuuksia. Nykyisellään yrityksen koko toiminta joutuu arvonlisäveron piiriin, jos sen liikevaihto ylittää runsaasti 8 000 euroa.

”Maailma on kova ja raaka”

Kansainvälinen verokilpailu pakottaa myös tarkastelemaan verotusta erityisesti herkästi muualle liikkuvien verokohteiden osalta. Leppäsen mukaan seuraavien kymmenen vuoden aikana kansainvälinen verokilpailu luo väkisin painetta alentaa yritysten ja osaajien verotusta.

– Raportissa on haluttu tuoda esille se maailma, joka on kylmä ja raaka.

EU:n laajentuminen lisää entisestään kansainvälisiä paineita Suomen verotukseen. Leppäsen mukaan julkinen talous ei voi luvata lähivuosikymmeninä namuja kansalaisille. Yksilön vastuu hyvinvoinnista korostuu.

Kansainvälisen verokilpailun vuoksi työryhmä päätyy esittämään, että pienituloisten ohella toinen tuloverotuksen keventämisen painopiste on kaikista suurituloisimmat. Näin padottaisiin osaajien maastapakoa.

Leppäsen mukaan verotuksessa on aina tasapainoiltu tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden välillä.

Suurituloisten tuloveron alennuksen vastapainoksi työryhmä esittää osinkojen verotuksen kiristämistä siten, että yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovuttaisiin.

Työryhmä esittää myös lahja- ja perintöverotuksen kiristämistä kompensoimaan suurituloisten tuloveroalea.

Kiinteistöveroakiristettävä

Alkoholin ja tupakan valmisteveroa on Leppäsen mukaan pakko laskea, vaikka sillä onkin haitallisia terveydellisiä vaikutuksia.

Kiinteistövero on ainoa merkittävä vero, jota Leppäsen työryhmän mukaan voidaan jatkossa kiristää. Maa ja kiinteistöt eivät lähde halvemman verotuksen maihin.

Leppäsen mukaan kiinteistöveron korotuksilla ei kuitenkaan voi paikata muiden verojen alentamista. Jos kiinteistövero ulotettaisiin maa- ja metsätalousmaahan ja viritettäisiin EU:n keskitasolle, kiinteistöverolla voitaisiin kerätä noin miljardin euron lisätulot. Työryhmä ei kuitenkaan suoraan esitä sitä, että kiinteistövero ulotettaisiin myös maa- ja metsätalousmaahan.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?