200201262 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Euroopan komission fuusiovalvonta kärsi kovan kolauksen

Julkaistu: 12.11.2002 17:27

Lokakuun lopussa EY:n tuomioistuin kumosi kaksi Euroopan komission fuusiopäätöstä viikon sisällä. Tuomioistuimen päätökset ovat suuri tappio kilpailukomissaari Mario Montille ja koko komission fuusiovalvonnalle.

Tappion katkeruutta lisää se, että kyseessä oli jo kolmas kerta neljän kuukauden aikana, kun tuomioistuin kumosi komissaari Mario Montin tulkinnat yrityskaupoista. Tätä ennen tuomioistuin on vain kerran aiemmin kumonnut komission yrityskauppaa koskevan kieltopäätöksen EU:n fuusiovalvonnan historian aikana.

– Teen kaikkeni, ettei tämä toistu, Monti kiirehti ilmoittamaan tuomioistuimen kolmannen kumoamispäätöksen jälkeen.

Kaikissa kumoamispäätöksissä todettiin, ettei komissio ole pystynyt näyttämään selvästi toteen, että yritysjärjestelyt heikentävät kilpailua.

Lokakuun 25. päivänä tehty ratkaisu koski ruotsalaisessa omistuksessa olevan pakkausjätin Tetra Lavalin yritystä ostaa ranskalainen muovipullojen pakkauskoneita valmistava Sidel. Tuomioistuin kumosi Euroopan komission antaman kielteisen kannan yrityskauppaan.

Komission analyysissä oli todettu, että Tetra Laval ja Sidel eivät toimi samoilla tuotemarkkinoilla, mutta syntyvän yrityksen määräävät asemat kaksilla lähekkäisillä markkinoilla todennäköisesti vahvistaisivat toinen toistaan ja vähentäisivät kilpailua.

Komissio katsoi, että pakkauksia tarvitsevan teollisuuden olisi käytännössä ollut pakko ostaa kääreensä ja pullonsa yhdeltä valmistajalta Ranskassa.

Tuomioistuimen päätöksessä puolestaan todettiin, ettei komissio ole pystynyt todistamaan väitettään.

Vain kolmea päivää aikaisemmin tuomioistuin oli kumonnut komission päätöksen kieltää ranskalaisten elektroniikkayhtiöiden Schneiderin ja Legrandin fuusio. Tässä päätöksessä tuomioistuin moitti komissiota riittämättömistä todisteista ja selvistä virheistä käsittelyssä.

Viime kesänä EY:n tuomarit äänestivät nurin komission päätöksen, joka kielsi brittiläisten matkatoimistojen Airtoursin ja First Choicen yhdistymisen.

Komissio on kolmen viime vuoden aikana estänyt fuusioita ja yrityskauppoja 200 miljardin dollarin arvosta. Aiemmin komission tekemistä yrityskauppapäätöksistä on vain harvoin valitettu EY:n tuomioistuimeen. Keskeisenä syynä on ollut pitkä käsittely tuomioistuimessa: käsittely on saattanut kestää useita vuosia, mikä on liian pitkä aika epävarmuutta yrityskaupasta.

Tetra Lavalin ja Schneiderin valitukset kuitenkin käsiteltiin tuomioistuimen uudessa nopeassa menettelyssä. Tetra Lavalia koskevan asian käsittely kesti vain kymmenen kuukautta.

Tetra Lavalin hallituksen puheenjohtaja Göran Grosskopf ilmoitti, että yhtiö aikoo esittää uuden fuusioanomuksen komissiolle. Tetra Lavalista tulee siis ensimmäinen yritys, joka toteuttaa yrityskauppansa komission kieltävästä päätöksestä huolimatta.

Schneider puolestaan ehti myydä Legrandin tappiolla ja hakee nyt korvauksia kärsimistään menetyksistä.

Airtoursin ja First Choicen yhdistymistä koskevan tuomioistuimen päätöksen saaminen kesti kolme vuotta. Tämän ajan jälkeen Airtours ei uusinut tarjoustaan.

Tetra Lavalia koskeva päätös on lisäksi erityisen tärkeä siksi, että komissio on käyttänyt samantapaisia perusteluja kieltopäätöksessä, joka koski monialayhtiö General Electricin aikomusta ostaa lentokoneiden laitteistoja valmistava Honeywell. Tästä komission merkittävimmästä kieltopäätöksestä odotetaan tuomioistuimen päätöstä vuoden kuluttua.

Kansainväliset asiantuntijat ovat jo esittäneet epäilyjä uudesta kumoamispäätöksestä myös tapauksessa GE/Honeywell. Komissio on käyttänyt myös Microsoft-tapauksessa samantapaista teoriaa kuin Tetra Lavalin tapauksessa.

Heti tuomioistuimen Tetra Lavalia koskevan päätöksen julkistamisen jälkeen komissaari Mario Monti järjesti poikkeuksellisesti tiedotustilaisuuden, jossa hän ilmoitti tekevänsä perusteellisia muutoksia nykyisiin käytäntöihin. Monti on luvannut esittää uudistusesityksensä vielä tämän vuoden lopulla.

Monti perusteli virheitä käsittelyssä komission liian suurella työmäärällä, sillä yrityskauppavalvontaryhmän työmäärä kolminkertaistui taloudellisen nousukauden viimeisinä vuosina. Komission yrityskauppavalvonnan uudistaminen oli kuitenkin aloitettu jo ennen viimeaikaista arvostelujen ryöpytystä.

Yhdysvaltalaiset asiantuntijat ovat kommentoineet päätöksiä ja esittäneet, että viranomaiset puuttuvat yritysjärjestelyihin helpommin EU:ssa kuin USA:ssa. Yhdysvalloissa tuomioistuimien valvonta on olennainen osa toimivaa kilpailujärjestelmää, joten asiantuntijat toteavat, ettei lakia tarvitse muuttaa, vaikka tuomioistuin kumoaisi viranomaisen päätöksen.

Tuoreimmat osastosta