200204351 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Pienhankinnoissa on kirjanpito- ja verohelpotuksia

Julkaistu: 11.11.2002 15:37

Koneiden, laitteiden ja muun aineellisen käyttöomaisuuden hankintameno merkitään taseeseen. Hankintamenosta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot. Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen, jonka mukaan vähäarvoiset käyttöomaisuushankinnat eli pienhankinnat voidaan vähentää hankintatilikautensa kuluina. Niitä ei tarvitse merkitä taseeseen.

Pienhankinnalle ei kirjanpitolaissa eikä kirjanpitolautakunnan ohjeissakaan ole määrätty euromääräistä rajaa. Vähäarvoisuutta arvioidaan kirjanpitovelvollisen toiminnan laajuuden ja käyttöomaisuuden kokonaismäärän perusteella.

Etenkin pienen kirjanpitovelvollisen kannalta on hyödyllistä, jos kirjanpito ja verotus kulkevat käyttöomaisuuden tasearvojen ja poistojen osalta käsi kädessä. Pienhankinnan tulkinnassa on käytännöllistä noudattaa elinkeinoverolain määritelmää.

Elinkeinoverolain mukaan kerralla vähennettäviä pienhankintoja ovat enintään 850 euroa maksaneet käyttöomaisuushyödykkeet. Saman verovuoden (tilikauden) aikana tällaisia kertakuluja saa vähentää yhteensä enintään 2500 euroa.

Pienhankinnat ovat joko yksittäisiä käyttöomaisuushyödykkeitä tai useasta hyödykkeestä muodostuvia kokonaisuuksia. Tällaisia kokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi tietokone- ja puhelinjärjestelmät. Yksittäisen järjestelmään kuuluvan osan hankintamenoa ei saa vähentää vuosikuluna, vaikka sen hankintameno olisi alle 850 euroa, jos koko järjestelmän hankintameno on tätä suurempi.

Verotuksessa vuosikuluna saa vähentää pienhankintojen lisäksi sellaisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenot, joiden käyttöaika on enintään kolme vuotta. Kerralla vähennettävien lyhytikäisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoille ei ole säädetty rahamääräistä ylärajaa.

Pienhankintoja koskevaa verohelpotusta kannattaa soveltaa vain yli kolme vuotta vaikuttavien käyttöomaisuushyödykkeiden kohdalla, koska niitä ei muutoin voi vähentää vuosikuluina. Alle kolme vuotta kestävää käyttöomaisuutta ovat yleensä esimerkiksi yrityksen henkilökunnalleen hankkimat työvaatteet.

Myös yksittäisten käytettyinä ostettujen autojen tai koneiden ja laitteiden kohdalla saatetaan kyetä osoittamaan, että niiden käyttöikä on enintään kolme vuotta.

Pienhankintoja ei ole pakko vähentää vuosikuluna. Jos käyttöomaisuushyödyke vaikuttaa tulonmuodostukseen useampana kuin yhtenä tilikautena, sen hankintameno on merkittävissä taseeseen varoiksi ja vähennettävissä suunnitelman mukaisina poistoina, jos kirjanpitovelvollinen niin haluaa.

Kirjanpitolaissa on säännös myös samanlajisista ja hankintamenoltaan vähäisistä hyödykkeistä. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjanpitovelvollisen käsikirjastoonsa hankkimat kirjat.

Kirjahankinnat on mahdollista vähentää vuosikuluina. Jos kirjanpitovelvollinen haluaa, ne voidaan merkitä taseeseen samaan rahamäärään tilikaudesta toiseen. Käsikirjastossa olevien kirjojen todellinen hankintameno tulee aluksi selvittää. Tämän jälkeen tasearvona voidaan käyttää samaa rahamäärää tilikaudesta toiseen.

Kiinteämääräistä aktivoimista voidaan soveltaa vain aineelliseen käyttöomaisuuteen. Edellytyksenä on, että on kysymys sellaisista samanlajisista ja hankintamenoltaan vähäisistä hyödykkeistä, joita kirjanpitovelvollinen hankkii jatkuvasti.

Kiinteämääräisesti taseeseen merkittyjen hyödykkeiden määrän ja yhteenlaskettujen hankintamenojen muutosten tulee olla vähäisiä.

Tuoreimmat osastosta