Yrityskansalaisen vastuu kannattaa

11.11.2002 15:25

Entisaikoina pitäjien mahtimiehet ja -naiset olivat useamman sukupolven ajan alueella toimineita ja kaikkien tuntemia. Heidän sanaansa luotettiin: he olivat ansainneet luottamuksensa kyläläisiltä. Yhä edelleen liiketoiminta perustuu luottamukseen.

Kun emme enää tunne maailmankylän mahtiyrityksiä, on meidän syytä tutustua yrityskansalaisten toimintaan. Tähän antaa mahdollisuuden yrityksen yhteiskuntavastuuraportti. Onko yrityskansalaisen bisneksen selonteko liikekumppanina, työnantajana, naapurina ja ympäristön kuormittajana luottamuksen arvoinen?

Yrityksen menestyminen markkinoilla edellyttää toimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Taloudellinen tulos luo mahdollisuudet toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita. Monikansallisen yrityksen tulee kantaa sosiaalinen vastuu ja vastuu ympäristöstä.

Sosiaalinen vastuu henkilöstöstä lisää yrityksen tuottavuutta. Yrityksen henkilöstö ratkaisee yrityksen menestyksen markkinoilla. Henkilöstön tyytyväisyys ja sitoutuneisuus näkyy vastuullisuutena asiakkaille ja lisää asiakastyytyväisyyttä. Sosiaalisen vastuun puutteesta rankaisee lopulta kuluttaja.

Sosiaaliset riskit lisääntyvät globaalissa toiminnassa, ja ne lisäävät yrityksen taloudellista riskiä. Maailmankauppa on tuonut yrityksille lisää valtaa.

Monikansallisilla yrityksillä tulee olla vastuuta vallan käytöstä. Esimerkiksi alihankkijan käyttämä lapsityövoima ja sen aiheuttama maineriski voi vaikuttaa pitkälle yrityksen tulevaisuuteen.

Yrityksen sidosryhmiä kiinnostaa, missä ja miten ruoka on tuotettu tai millaisin keinoin tuote on valmistettu. Kuluttaja ostaa mielikuvan tuotteesta tai palvelusta sekä tarinan yrityksestä tuotetta ostaessaan.

Ympäristö luo yritykselle toimintaedellytykset. Hyvin hoidettu ympäristö tuottaa parhaat toimintaedellytykset yritystoiminnalle. Jos yrityskansalaisen naapurit viihtyvät, on todennäköistä, että asiakkaat viihtyvät myös yrityksessä. Hyvin hoidetussa ympäristössä on mahdollista toimia pitkään. Ympäristövahingot tulevat aina kalliiksi.

Hyvästä imagosta ja brandista löytyy yrityksen yhteiskuntavastuu. Yritys, joka ei kanna vastuuta toiminnastaan, ei kauan ansaitse sidosryhmiensä luottamusta. Tuntematonta suurta vastaan on helpompi hyökätä kuin tutumpaa yrityskansalaista. Tästä ovat esimerkkeinä muun muassa Göteborgin mellakat ja yritysten toimintaan kohdistuneet boikotit.

Maailman arvokkaimmat brandit ovat pitkän suunnitelmallisen yritystoiminnan ja rakentamisen tulos. Kannattaako yrityksen ottaa maineriski unohtamalla vastuunsa? Ei ainakaan, jos se pyrkii pitkäjänteiseen taloudelliseen tulokseen yritystoiminnassaan. Kuluttaja viime kädessä ratkaisee yrityksen ja brandin maineen ja olemassaolon.

Tulevaisuudessa yhteiskuntavastuun sosiaaliset puolet saavat enemmän painoarvoa. Ratkaisevaa on se, noudatetaanko yrityksessä hyviä liike-elämän tapoja ja avoimuutta, toteutuuko yrityksessä oikeudenmukaisuus ja otetaanko ympäristö huomioon yritystoiminnassa. Vastuullinen toiminta ja hyvä yrityskuva lisäävät yrityksen kiinnostavuutta työnantajana. Työvoimasta kilpailtaessa vastuullinen yritys saa parhaat osaajat.

Yritys, joka kantaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuunsa yhteiskuntaa ja sidosryhmiä kohtaan kuulee ympäristöstä kantautuvat heikot signaalit. Nämä yritykset voivat hyödyntää heikot signaalit yritystoiminnassaan ennen kilpailijoita. Edelläkävijät näyttävät suuntaa ja hyötyvät perässä tulevista massamarkkinoista.

Osion tuoreimmat

Luitko jo nämä?