200204062 - Taloussanomat - Ilta-Sanomat

Viestinnästäon otettava kaikki hyöty irti

Julkaistu: 6.11.2002 17:34

Pk-yrittäjä sai viestintäoppaan

Useimmat viestintäoppaat ovat käyttökelpoisia vain suurissa yrityksissä, mikä inspiroi Virpi Salinia kirjoittamaan kirjan yrittäjille, jotka suunnittelevat yrityksensä viestinnän omin voimin ja yrityksille, joilta puuttuu viestintään erikoistunut henkilö. Salin on tiivistänyt ansiokkaasti noin 160 sivuun ja helppolukuiseen muotoon laajan kokemusperäisen tiedon siitä, miten ottaa ulkoisesta viestinnästä irti kaikki se hyöty, mikä siitä on saatavissa.

Salin muistuttaa, että omistaja-johtajan tulee vastata viestinnästä, koska hänellä on näkemys tavoiteltavasta yrityskuvasta. Monissa yrityksissä ongelmaksi koetaan hänen mukaansa matala profiili. Yksi ratkaisu siihen on Salinin mukaan yrittäjän asiallinen esiintulo, jolloin toimintaan liitetään reiluus ja uskottavuus.

– Jos yrittäjä on kehittänyt mediataitojaan, julkisuus on mahdollisuus ja yksi viestinnän tarjoamista keinoista nostaa yrityksen profiilia ja rakentaa yrityskuvaa, hän kannustaa.

Kun pk-yrittäjä ryhtyy kehittämään yrityskuvaa, kehittäminen ei saisi Salinin mielestä olla yksittäisten toimenpiteiden sarja eikä kertaluonteinen projekti.

– Mieluummin se kannattaa nähdä jatkuvasti pyöriväksi rotaatioksi, joka antaa keskeytyksettä tietoa yrityskuvan ja tavoitekuvan kehittymisestä ja ohjaa niiden kehittämistä, Salin puntaroi.

Yrityskuvan rakentamisenvoi jaksottaa

Yrityskuvan rakentamisen kohti tavoitekuvaa voi Salinin mukaan jaksottaa eri vaiheisiin.

– Ensimmäinen on tieto siitä missä ollaan. Toinen kertoo, mihin ollaan menossa. Siinä keskeisenä asiana on haluttu tavoitekuva. Kolmannessa vaiheessa laaditaan toimenpideohjelma. Neljännessä jaksossa on määriteltävä, miten tavoitteen saavuttamista seurataan, Salin kiteyttää.

Useimmiten riittää, että yrityksissä on harkittu ja suunniteltu linja ja periaatteet, joita julkisuudessa ja median kanssa noudatetaan. Viestintästrategian laatiminen ei pk-yrityksissä Salinin mielestä ole yleensä tarpeellista.

Virpi Salin: Pk-yrittäjän opas kokonaisviestintään, WSOY, 2002, ISBN 951-0-26747-3.

Tuoreimmat osastosta